Tilbage

Herning får et plus på 100.000 kvadratmeter

En plan for udviklingen af en ny central bydel, Herning+ på sygehusgrunden i Herning er nu klar
22. juni 2016

Herningplus Oversigtsbillede LogoEn helt ny bydel med nye boliger, byliv og grønne gader vil føje sig til Herning centrum, når Regionshospitalet Herning forlader den centrale grund for at flytte til DNV-Gødstrup.

Herning Kommune har i dag offentliggjort en helhedsplan for den nye bydel, Herning+.

- Med planen her viser vi rettidig omhu. Den sikrer, at vi er klar til at handle og skabe en ny udvikling i området, i det øjeblik DNV-Gødstrup tages i brug. Samarbejdet med Region Midtjylland har været frugtbart for begge parter, og den plan der nu kan præsenteres, viser nogle spændende muligheder, siger Lars Krarup, borgmester i Herning Kommune.

- Helhedsplanen er både robust og realistisk og den kan sagtens rumme, hvis nye ideer opstår, eller investorer med særlige ideer viser sig. Vi er klar over, at udviklingen af så stort et område vil tage tid. Helhedsplanen sikrer, at vi både kan være åbne for nye strømninger, men samtidig har et overordnet mål for udviklingen, siger Lars Krarup.

Central plads med stærk puls

Det er Region Midtjylland, der ejer området, og her er der glæde over, at hospitalsbyggeriet indirekte giver Hernings bymidte helt nye muligheder.

- Det er en rigtig spændende plan, der både levner plads til liv i byen, og til investorernes ønsker og ideer, siger Bent Hansen, regionsrådsformand i Region Midtjylland.

Herning+ er opkaldt efter ét af de centrale elementer i helhedsplanen:

Det kryds, der opstår midt i området, hvor de to nye vejforbindelser gennem bydelen mødes, kaldet "Plusset". Samtidig fortæller navnet, at det nye kvarter bliver et plus for Herning - en ny bydel, der vil tilføre byen noget, den ikke har i forvejen. Endelig er brugen af "+"-tegnet et lille hint til fortiden, da det ligner det internationale tegn for hospital.

Helhedsplanen er lavet i samarbejde med EFFEKT Arkitekter og Bascon.

- Med Herning+ får byen et nyt kvarter, hvor uddannelsesinstitutioner, virksomheder og nye beboere kan skabe byliv og synergi sammen. "Plusset" er det centrale byrum, der forbinder den nye bydel med omgivelserne og bliver en ny scene for hverdagsliv, kultur og fremtidige events i Herning, siger Sinus Lynge, partner i EFFEKT Arkitekter.

Om Herning+

Helhedsplanens elementer:

"Plusset":
Omdrejningspunkt for Herning+ bliver "Plusset", som er det centrale byrum, der opstår, hvor de to forbindelsesveje krydser. "Plusset" bliver et nyt grønt, aktivt byrum og mødested midt i Herning.

"HerningPULS":
En af de eksisterende sengebygninger omdannes til et stort, åbent og transparent aktivitetshus, hvor byens kreative borgere, foreninger og institutioner kan udfolde sig.

"Studietårnet":
I den nordøstlige side af "Plusset" kan der bygges et højt hus, der giver karakter til området, og kan blive vartegn for Herning+. Som navnet antyder kan huset eventuelt indeholde ungdoms- og kollegieboliger.

"Fire kvarterer":
Med plusset opdeles de 100.000 kvadratmeter i fire forskellige kvarterer, med hver deres identitet. At der er fire delområder i planen, gør hele processen med at omdanne det store område mere fleksibel. Hvert af de fire områder kan omdannes uafhængigt af de andre.

"Arkitektur":
Med helhedsplanen er der lagt op til, at mange af de nye boliger, der kan etableres i området, får teglmure. Dermed danner de gamle bygninger i tegl, der bevares, og de nye bygninger en helhed. Samtidig vil de mange grønne lommer, der allerede kan findes rundt omkring på området, blive bevaret.
Hele hospitalets ældste del bevares og kan omdannes til f.eks. boliger.
Helhedsplanen indeholder et randområde mod den omgivende by. Bebyggelse i kanten af området bliver fortættet og tilpasset den omgivende by, med byhuse i en til to etager.

Fakta:

Området, der i dag huser Regionshospitalet Herning er på cirka 100.000 kvadratmeter - og rummer cirka 100.000 kvadratmeter bygninger.

Efter planen bliver bygningerne gradvis rømmet, når DNV-Gødstrup åbner for patienter i 2020.

Grund og bygninger er ejet af Region Midtjylland.

Helhedsplanen er baseret på en forundersøgelse, der er lavet i samarbejde med RealDania.

Helhedsplanen udarbejdet i samarbejde mellem Herning Kommune, Region Midtjylland, EFFEKT Arkitekter og Bascon.

Borgerne inddrages i forbindelse med høring om den nye kommuneplan ved et møde i Herning d. 11. oktober 2016.

Den samlede helhedsplan kan findes i linket på denne side.

Kontaktinfo

Lars Krarup
Borgmester
Tlf.: 96282322
Send e-mail til borgmester@herning.dk

Marius Reese
Planchef
Tlf.: 96288540
Send e-mail til bekmr@herning.dk

Christian Stenbro Eriksen
Projektleder, byplankonkurrencer
Tlf.: 96288543
Send e-mail til bekce@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.