Tilbage

Udbud af storparcel, Rolighedsvej, Herning

Udbud af storparcel, beliggende Rolighedsvej, Herning, til boligformål.
30. august 2017

Herning Kommune udbyder et areal til boligformål ved Rolighedsvej i Herning. Arealet anvendes i dag som parkeringsplads.

Ejendommen er ubebygget og består af matr. nr. 880, 881 og 882 Herning bygrunde. Det udbudte areal udgør ca. 878 m2. Ejendommen vil kunne bebygges med ca. 1054 etagemeter. 

Arealet sælges til højeste bud. Det vil sige, at der ikke er fastsat en mindstepris. 

Interesseret ? Så send tilbud til (bilag 1 i udbudsmaterialet) til Herning Kommune, Sekretariatet, Rådhuset, Indgang A, 1. sal, lokale A1.36, senest onsdag den 27. september 2017, kl. 12.00.

Det er en forudsætning for afgivelse af tilbud, at tilbuddet ledsages af en beskrivelse og en dispositionsplan. Se mere i udbudsvillkårene.

Udbudsmaterialet fåes ved henvendelse til Grundsalgskontoret, tlf. 9628 2323 eller 9628 8517.

Salget sker efter Bekendtgørelsen om offentlig udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Efter lov om offentligt udbud er kommunen ikke forpligtet til at sælge grunden til den udbudte pris, ligesom kommunen kan forkaste alle indkomne tilbud.

Læs udbudsvilkår, Rolighedsvej

Byggeplads

Kontaktinfo

Anne Mette Skjærlund Knudsen
Grundsalgskoordinator
Tlf.: 96288517
Mobil: 51354091
Send e-mail til bekak@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.