Tilbage

Få direkte adgang til info om renovation

Du har netop modtaget din ejendomsskattebillet. Som noget nyt giver den dig direkte adgang til informationer om renovation, der hvor du bor.
18. december 2017

På den ejendomsskattebillet du har modtaget, kan du som noget nyt se en internetkode. Den står under punktet renovation.

Koden er unik til hver enkelt ejendom. Den kan bruges til at logge på vores selvbetjeningsløsning på hjemmesiden. 

Her kan du selv finde informationerne om din renovation. Du kan se hvornår der er tømt og hvor meget der er tømt. Du kan også se kommentarer og billeder, hvis der har været noget specielt i forbindelse med tømningen. 

Du kan også her selv tilmelde dig til vores SMS beskeder, så du får en besked dagen før der tømmes. Dette er også speciel godt, hvis du har skelordning, eller gerne vil vide om der er andre tømningstider omkring helligdagene. 

 

Nyt om opkrævning af renovation ved fællesløsninger.

Kontaktinfo

Lone Jørgensen
Kontorassistent
Tlf.: 96288073
Send e-mail til gaflj@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.