Tilbage

Nyt om opkrævning for renovation

Hvis du deler affaldsbeholdere med andre, deler I udgiften. Før var det en administrator, der fordelte. Nu ryger din del af udgiften direkte på din egen ejendomsskattebillet.
19. december 2017

Det er nye krav fra Skat og kommunens regnskabsafdeling, der gør, at vi fremover opkræver gebyrer direkte fra ejerne af ejendomme.

Det er dog ikke alle fællesløsninger, der er blevet fordelt i år. De, der mangler, bliver fordelt næste år.

Alt det her har vi også skrevet til dig i et brev, som du har modtaget digitalt.

Tjek din egne oplysninger med en unik kode.

Fællesudgifter og øvrige ordninger

Et at de spørgsmål vi ofte møder, når ejendomsskattebilletten er sendt ud er: "Hvad er øvrige ordninger og fællesudgifter?"

Øvrige ordninger dækker udgifter til de ordninger, din husstand råder over.

Det gælder:

  • Flaskecontainere
  • Genbrugspladser
  • Afhentning af storskrald
  • Ordninger for farligt affald, herunder problemaffaldskassen.
  • Haveaffaldspladser
  • Information og regulativer.

Fællesudgifter dækker administrative udgifter, som når vi for eksempel laver en affaldsplan. De kan også dække edb, ledelse og andet i den dur.

Læs mere om priser for din renovation. 

Kontaktinfo

Lone Jørgensen
Kontorassistent
Tlf.: 96288073
Send e-mail til gaflj@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.