Tilbage

Herning Kommune sikrer billigere varme i Eniig Varme ved salg af aktier i varmeselskab

20. december 2017

Herning Kommune og varmeselskabet Eniig er nået til enighed om, at Eniig overtager kommunens aktiepost på 34,4 pct. i Eniig Varme. Værdien ved salget af aktierne, i alt 182,3 mio. kr, tilfalder Herning Kommune og varmeforbrugerne.

Aftalen indebærer, at Herning Kommune modtager 22,5 mio. kr. kontant for aktierne. Det resterende beløb, 159,8 mio. kr., får varmeforbrugerne glæde af.

Eniig vil nemlig tilbageføre opkrævet forrentning af indskudskapitalen, i alt 26 mio. kr., til varmeforbrugerne.

Samtidig vil selskabet undlade at opkræve de i tilsynet godkendte og forventede godkendte forrentningsbeløb. Der er tale om et tilgodehavende hos varmeforbrugerne på 133,8 mio. kr., som nu droppes.

I alt altså 159,8 mio. kr., som varmeforbrugerne har, eller skulle have, betalt over varmeregningen.

Med andre ord: Langt den største del af den købspris, Eniig betaler, kommer varmekunderne til gode i form af lavere varmepriser.

Eniig Varme har allerede besluttet, at varmeprisen pr. 1. januar 2018 falder med knap 1.400 kr. om året for et standardhus på 130 kvadratmeter. Med indgåelsen af denne aftale falder prisen yderligere, så den samlede besparelse pr. husstand til næste år bliver på mere end 3.000 kr.

Specielt forløb

For Herning Kommunes borgmester, Lars Krarup, (V), er denne varmeprisnedsættelse og salget af aktierne afslutningen på et lidt specielt forløb.

- Der blev i forsommeren på Christiansborg vedtaget en lov, som slog fast, at kommuner ikke kan trække forrentning af indskudskapitalen ud til forbrug. I den sammenhæng blev Herning Kommune flere gange i nationale medier misbrugt som et eksempel på en kommune, der havde gjort netop det. Svømmehal og bibliotek blev brugt som helt fejlagtige eksempler. Virkeligheden er, at samtlige kroner, der i Eniig er opkrævet som forrentning af indskudskapitalen, stadig står i selskabet. Der er aldrig til Herning Kommune udloddet en eneste krone, siger Lars Krarup.

Lovgivningen fra Christiansborg havde til formål at støtte varmeforbrugerne. Den nye lov slog således fast, at hvis en kommune, for eksempel Herning, modtog udlodning af de opkrævede forrentningsbeløb, ville de modtagne beløb blive modregnet 100 pct. i bloktilskuddet.

- Det betød, at varmeforbrugerne i Eniig Varme og Herning Kommune som mindretalsaktionær blev sat i en meget uhensigtsmæssig situation. Hvis Eniig som flertalsaktionær krævede udlodning af pengene til aktionærerne, ville vi som mindretalsaktionær også modtage vores andel - som så straks ville blive modregnet 100 pct. i bloktilskuddet. Med andre ord ville en beslutning om udlodning fra Eniig betyde, at staten reelt beslaglagde kommunens værdi af udlodningen og altså varmeforbrugernes penge, siger Lars Krarup.

- Derfor har der siden lovændringen i forsommeren kørt en proces med lovgiverne med det formål at få lovens bekendtgørelse tilpasset, så kommunens andel af værdierne - i tråd med lovens intention - kan komme varmeforbrugerne til gode. Det skete midt i september, og dermed blev det muligt at gennemføre den her transaktion, hvor varmeforbrugerne altså bliver tilgodeset, siger Herning-borgmesteren.

Med staten - ikke mod

Han understreger, at Herning Kommune er nået frem til en løsning "med staten. Ikke mod staten":

- Det skal forstås på den måde, at vi har været åbne om, at der var et problem. Derfor bad vi om at få tilpasset bekendtgørelsen, så der kunne skabes en løsning, der imødekom lovens intention, nemlig at tilgodese og støtte varmeforbrugerne. Vi har jo også set på: Hvor har kritikken været i denne sag de forløbne år? Ja, den har jo især gået på, at varmeprisen blev forhøjet som følge af forrentningen af indskudskapitalen. Nu falder varmeprisen så meget markant, og det er jeg glad for. Vi har kunnet imødekomme kritikerne her, og det er jeg tilfreds med.

Han roser landspolitikerne på Christiansborg for at have været lydhøre over for den uholdbare situation, der var opstået som følge af loven:

- Målet var at beskytte varmeforbrugerne, men i praksis betød loven jo i første omgang, at Herning Kommunes penge blot ville ende i statskassen ved en udlodning. Jeg vil gerne kvittere for, at lovgiverne anerkendte dette problem og med bekendtgørelsen gjorde det muligt at løse sagen på en god måde, siger Lars Krarup.

Han glæder sig den dag i dag over, at kommunen tilbage i 2003 valgte at sælge 64 pct. af sine aktier i fjernvarmeselskabet EnergiGruppen Jylland.

- Den handel har været rigtig, rigtig god for Herning Kommune. Salget er en af hjørnestenene i den Herning Kommune, vi kender i dag, fordi det lykkedes os at få genoprettet kommunens økonomi, som dengang var stærkt belastet af afdrag på gammel gæld, siger Lars Krarup. 

Kontaktinfo

Ole Hansen
Kommunikationschef
Tlf.: 96282642
Mobil: 40223228
Send e-mail til ole.hansen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.