Tilbage

Alle plejecentre har fået et demens-tjek

Demensekspert har besøgt alle vores plejecentre for at hjælpe os til at blive endnu bedre til at håndtere demente.
19. juni 2017

Herning Kommune er netop udnævnt som Demensvenlig Kommune. I den forbindelse har vi fået lavet et tjek af de kommunale plejecentre for at se, om vi kan gøre vores fysiske rammer mere demensvenlige.

Vi har hyret en ekspert ind til opgaven. Mette Nørgaard er konsulent og arbejder med at optimere forholdene for demente. Hun har været på en rundtur med lederne på hvert plejecenter. Eftersynet skal munde ud i en rapport over hvert enkelt sted.

Rapporten vil indeholde en prioriteret liste over de vigtigste forslag til ændringer.
Det er derefter op til hvert enkelt plejecenter at arbejde videre med rapportens indhold.

Kontaktinfo

Sidsel Gitte Rasmussen
Tlf.: 41161726
Send e-mail til gitte.rasmussen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.