Tilbage

Elever stiger på Læringslokomotivet

Fire ugers camp med intensiv læring skal give folkeskole-elever fra Herning Kommune et boost i dansk og matematik.
05. maj 2017

20 elever fra 8. klasse i Herning Kommune kan efter sommerferien se frem til en pause fra folkeskolen. De får nemlig en unik chance for et løft i dansk og matematik på en fire uger lang camp med overnatning.

Her bliver de en del af et fællesskab, hvor de kan udvikle sig både fagligt, socialt og personligt. Projektet hedder Læringslokomotivet, og den første camp kører fra 4. til 29 september på Vildbjerg Sports- og Kulturcenter.

Baggrunden er blandt andet de nye adgangskrav til ungdomsuddannelserne. Både vurderingen af elevernes uddannelsesparathed og krav til karakterer volder problemer.

For mange udfordrede og skoletrætte unge er kravene en stopklods, som forhindrer dem i at komme videre efter folkeskolen. Det fortæller ungdomsskoleleder Annette Bredkjær fra Herning Kommunes Ungdomsskole, UngHerning.

- Nu får vi mulighed for at tage eleverne ud af deres normale miljø og sætte ekstra kræfter ind til et intensivt forløb. Det vil styrke deres faglige niveau og give dem ny motivation, fortæller hun og fortsætter:

- Målet er også, at eleverne senere får mindst karakteren 2 i dansk og matematik til deres 9. klasses afgangsprøve, så de får mulighed for at tage en ungdomsuddannelse.

Læringslokomotivet er et nationalt projekt, der er støttet af Egmont Fonden. På landsplan arbejder 20 kommuner og Ungdomsskoleforeningen sammen om at bringe i alt 600 elever igennem et forløb, der forhåbentligt gør dem uddannelsesparate.

UngHerning planlægger og gennemfører forløbet i samarbejde med folkeskolerne i Herning Kommune, og projektet kører både i september 2017 og 2018.

- Synlig læring, aktiviteter, bevægelse og feedback bliver vigtige elementer i undervisningen. Når de unge får øjnene op for, hvad de faktisk er i stand til med de rigtige værktøjer, bliver de samtidig klædt langt bedre på til at komme godt videre efter folkeskolen, lyder det fra Annette Bredkjær.

Eleverne skal ansøge for at komme med på campen, og fristen er 15. maj. Du kan se mere om Læringslokomotivet og ansøgningen på ungherning.dk

Kontaktinfo

Annette Bredkjær
Ungdomsskoleleder
Tlf.: 96287654
Mobil: 21735055
Send e-mail til ungab@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.