Tilbage

Børn af misbrugere får ny hjælp

En ny chatlinje skal hjælpe børn med misbrug inde på livet. Chatten er del af et projekt, som 11 midtjyske kommuner arbejder sammen om. Målet er at skaffe hurtigere hjælp til flere af kommunens børn og unge.
14. marts 2017

BRUS er navnet på projektet bag chatlinjen. Det er tænkt som en livline til børn, hvis forældre drikker for meget eller bruger andre rusmidler. Den er også et redskab, som skal give kommunen mulighed for hurtigere at komme i kontakt med børn, der mistrives på grund af forældrenes brug af rusmidler. Målgruppen spænder fra 7 til 25 år.

Politisk fokus på sårbare børn

Med projektet virkeliggør Herning Kommune en del af sin politik for sårbare børn og unge. En politik der blandt andet handler om, at børn og unge i kommunen skal have en tryg opvækst. Anne Marie Søe Nørgaard, formand for Social- og Sundhedsudvalget i Herning Kommune, ser BRUS som en effektiv måde at udrulle børne- og ungepolitikken på:

- Vi ved, at hjælpen har større effekt, når vi kan sætte tidligt ind med rådgivning. Med chatten kan vi nå børn og unge, der har brug for hjælp, og vi kan nå dem tidligere, end vi ellers ville have kunnet. Desuden kan unge her henvende sig anonymt. Det håber vi, vil få flere til at henvende sig, siger Anne Marie Søe Nørgaard.

Trygt at chatte hjemmefra

Den nye chatlinje bemandes af blandt andre Misbrugscenter Herning, som har arbejdet på projektet sammen med de øvrige 10 kommuner siden sommeren 2016. Leder af centret Anne-Mette Jespersen glæder sig over den nye hjælp til børn og unge:

- Det kan være rigtig svært at tale om, at mor eller far drikker eller bruger andre rusmidler. Nu kan man tage kontakt, når man sidder hjemme på værelset. Det kan gøre det lettere at tale om, det der er svært, siger hun.

Flere voksne til at hjælpe

Finansieringen af initiativet sker via satspuljemidler, 36 mio. kroner, som fordelt på de deltagende 11 kommuner, giver omtrent halvanden fuldtidsstilling i Herning Kommune over fire år.

Fakta

  • Chatlinjen gik online torsdag den 9. marts og er åben hver aften mellem 18.00 og 21.00 på BRUS' hjemmeside og på rådgivningslinjen for børn og unge Cyberhus
  • Chatlinjen bemandes på skift af medarbejdere fra de 11 midtjyske kommuner, som deltager i BRUS
  • BRUS' hjemmeside kan du læse mere om projektet og se videoer, hvor unge pårørende til misbrugere fortæller deres egen historie.
dekorativt

Kontaktinfo

Anne-Mette Jespersen
leder af Misbrugscenter Herning
Tlf.: 9628-4960
Mobil: 30635876
Send e-mail til alkaj@herning.dk

Anne Marie Søe Nørgaard
Formand Social- og Sundhedsudvalget
Mobil: 20377055
Send e-mail til byras@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.