Tilbage

Udbud af 2 storparceller ved Holing Sø, Tjørring

Udbud af 2 storparceller ved Holing Sø, Tjørring, til tæt/lav bebyggelse.
11. oktober 2017

Herning Kommune udbyder 2 storparceller, beliggende ved Holing Sø, Tjørring.

Området ligger i det østlige Tjørring, umiddelbart nord for den nye Holing Sø. Mod vest afgrænses området af den nye åben-lav bebyggelse Lindebakken.

I Tjørring findes fine naturområder, særligt iøjnefaldende er Fuglsang Sø, områderne langs Herningsholm Å og Tjørring Frøskov, men også nærheden til egekrattet og skoven i Løvbakkerne er attraktiv. Tjørring har 2 skoler og en række institutioner for alle aldersgrupper. Der er opført en ny skole, som åbnede i 2012. Der er ca. 500 m fra området til Tjørring skole.

Tjørring har et fint stisystem, så man nemt og sikkert kan komme rundt på cykel og til fods. Der er dagligvarebutikker og mindre specialbutikker. Nye bold- og tennisbaner ved den nye skole i Tjørring. Endvidere er der bybusbetjening til Herning centrum.

Arealerne er omfattet af lokalplan 15.R4.1.

Byggefelt A udgør ca. 2.600 m2, med en byggeret på 1.040 m2.

Byggefelt B, udgør ca. 5.440 m2, med en byggeret på 2.176 m2.

Byggefelt A og B er udbudt med en mindstepris på henholdsvis 1.830.400 kr. excl. moms samt 4.177.920 kr. excl. moms.

Det er en forudsætning for afgivelse af bud, at tilbuddet er ledsaget af en beskrivelse og en dispositionsplan.

Vurdering af de indkomne bud sker med en vægtning på 40% på prisen og 60% på projektet.

Udbudsmaterialet fåes ved henvendelse til Grundsalgskontoret, Rådhuset, tlf. 96 28 23 23.

Tilbudsskema skal være Grundsalgskontoret i hænde senest onsdag, den 15. november 2017, kl. 12.00.

Salget sker efter Bekendtgørelse om offentlig udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Efter lov om offentligt udbud er kommunen ikke forpligtet til at sælge grunden, til den udbudte pris, ligesom kommunen kan forkaste alle indkomne tilbud.

Indkomne tilbud behandles fortroligt, indtil salg har fundet sted.

Læs mere om storparcellerne

 

Billedet forestiller udstykningen ved Holing Sø i Herning set fra luften.

Kontaktinfo

Anne Mette Skjærlund Knudsen
Grundsalgskoordinator
Tlf.: 96288517
Mobil: 51354091
Send e-mail til bekak@herning.dk

Annette Nielsen
sekretær
Tlf.: 96282323
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.