Tilbage

Ældre, handicappede og børn i centrum i budgetforlig i Herning Kommune

Enigt byråd bag det forlig om budgettet, som tirsdag 12. september blev indgået i Herning.
12. september 2017

Syv partier og to løsgængere nåede tirsdag til enighed om budgettet for Herning Kommune for de kommende fire år. Forliget afsætter i alt cirka 75 millioner kroner til nye plejeboliger til ældre, nye botilbud til handicappede, og til udbygning og renovering af folkeskoler og dagtilbud i Snejbjerg, Lind og Tjørring. 

- Herning Kommune skal være et godt sted at bo, leve og arbejde. Med til det hører, at vi investerer rettidigt og ambitiøst i gode forhold også for ældre, handicappede og børn, siger Lars Krarup (V), borgmester i Herning Kommune. 

- Samtidig er jeg rigtig glad for, at samtlige partier støtter op om budgettet. Det vidner om en stabil udvikling i kommunen. 

Budgetforliget afsætter også 12 millioner kroner over de kommende fire år til at gøre kvaliteten af kommunens dagtilbud endnu bedre.

Nye haller på vej

Samtidig fortsætter investeringen i fritidsfaciliteter. Budgetforliget bevilger penge til at få påbegyndt halbyggerier i Tjørring og Haderup. Allerede afsatte beløb til byggerier i Gullestrup og Sinding-Ørre rykkes frem, og Hammerum Hallen opgraderes. I alt investeringer på cirka 25 millioner kroner de kommende fire år.

Desuden fortsætter renoveringen og ombygningen af Holing-komplekset som planlagt. Her skal første etape som bekendt stå klar, når A-VM i ishockey afvikles i Herning i maj 2018.

- Vi fastholder en høj udbygningstakt på halområdet. Vi ved, at gode fritidsfaciliteter betyder rigtig meget for borgerne, ikke mindst i de mange, velfungerende lokalsamfund rundt omkring i kommunen.

Budgetforliget afsætter også penge til en ny kunstgræsbane ved Herning Fremads anlæg.

Bybusser skal måske køre på brint

Samtidig slår budgetforliget grønne toner an. Forligspartierne er enige om at afsætte 15 millioner kroner fordelt over ti år.

Det skal nemlig undersøges, om brintbusser fra 2019 kan overtage bybuskørslen i Herning Kommune.

- Tanken er, at et nyt udbud af bybusdriften skal indeholde muligheden for, at der kan bydes ind med brintdrevne busser. Det vil give en meget markant CO2-reduktion, og samtidig lever vi på et nyt og spændende område op til vores ambition om at turde gå nye veje, siger Lars Krarup.

 

Kontaktinfo

Lars Krarup
Borgmester
Tlf.: 96282322
Send e-mail til borgmester@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.