Tilbage

Udbud af landbrugsarealer til forpagtning

Herning Kommune udbyder 72,1 ha kommunalt ejede dyrkningsarealer i forpagtning fordelt på 6 aftaler.
06. september 2017

Herning Kommune udbyder 72,1 ha kommunalt ejede dyrkningsarealer i forpagtning fordelt på 6 aftaler. Forpagtningerne indgås for en periode på op til 5 år.

Det afgiftspligtige areal er, hvis intet andet er angivet, lig med forpagtningsarealet, inkl. eventuelle grøfter, hegn, diger, markveje etc.

For udbuddet og aftaleindgåelsen gælder denne annonce, Herning Kommunes "Standard-forpagtningskontrakt_2017_endelig" (se under "Mere Info") og beskrivelser af de enkelte arealer.

Arealerne kan drives i fri drift, dog med undtagelse af enkelte græsningsarealer.

Nærmere detaljer og særlige forhold for de enkelte arealer fremgår af licitationsmaterialet.

Økologisk drift

Herning Kommune tilbyder forlængelse af lejeperioden for arealer der dyrkes efter økologiske principper. Ved økologisk drift kan aftalen forlænges op til 7 år.

Afgivelse af tilbud og minimumspris

Forpagtningstilbuddet skal være skriftligt og indeholde tilbud på forpagtningssum pr. hektar pr. år for det afgiftspligtige areal, dog minimum 1.900,- kr. pr. hektar pr. år. Se tilbudsliste under "Mere info".
Der medfølger betalingsrettigheder svarende til det afgiftspligtige areal.
Tilbudsgiver må ikke have ubetalt forfalden forpagtningsafgift.
Tilbudsgiver må ikke have anden ubetalt forfalden gæld til det offentlige på over 100.000,- kr.

Tilbuddet skal være underskrevet og sendes eller afleveres til Herning Kommune Vej, Trafik og Byggemodning, så det er os i hænde senest onsdag den 20. september 2017 kl. 08.30 med post (gerne i rød konvolut) eller pr. e-mail. Alternativt afleveres tilbuddet personligt umiddelbart inden licitationen, som afholdes på Enghavevej 10, Herning i lokale E2.40 kl. 11.00 onsdag den 20. september 2017 kl. 11.00, under overværelse af de bydende der måtte ønske det.

Kuvert eller mail mærkes tydelig "Licitation-landbrugsarealer".

Forpagtningen vil blive overdraget den højestbydende.

Kontaktpersoner:
Anni K. Boi, e-mail: anni.boi@herning.dk,
Børge Nielsen, e-mail: vtbbn@herning.dk

Postadresse:
Herning Kommune, Teknik og Miljø
Rådhuset, Torvet
7400 Herning

Tilbud kan mailes på E-mail: vejplan.anlaeg@herning.dk - sidste frist den 20. september kl. 8.30.

 

Læs mere om forpagtningsarealerne:

Gullestrup, Løvbakkevej, Forpagt 2017-73555+74314

Ilskov, Skåphusvej_Ildsgårdvej. Forpagt 2017-74241

Sdr. Felding, Sdr. Feldingv. Forp. 2017_73539_73547

Sunds, Thorupvej, Forpagtning 2017-74012

Hammerum, Tangsøparken, Forpagtning 2017-72729

Vildbjerg, Park Allé, Forpagtning 2017-73156

Kontaktinfo

Anni Kirstine Boi
Teknisk assistent
Tlf.: 96288017
Mobil: 24524510
Send e-mail til anni.boi@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.