Tilbage

Har du fået brev fra SKAT om BBR?

SKAT er i gang med at indsamle mere detaljerede data for ejendomme der benyttes til erhverv, landbrug og skovbrug.
11. april 2018

Som noget nyt skal disse ejendomme registreres i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Nyregistreringen sker for at BBRs oplysninger om erhvervsejendommene kan danne grundlag for ejendomsvurderingen. Herning Kommune skal hjælpe SKAT med denne registrering.

SKAT kontakter ejere

SKAT kontakter ejere af erhvervsejendomme for at lave en gennemgang af ejendommen og de bygninger der findes på matriklen.

BBR er blevet opdateret med mange nye koder, som gør det nemmere og mere præcist at registrere hvad en bygning bliver brugt til.

SKAT registrerer de faktiske forhold og registreringen bliver sendt til Herning Kommune som skal godkende den.

Hvis der er uoverensstemmelser mellem de oplysninger ejer har givet til SKAT og det der er givet tilladelse til, vil ejer blive kontaktet af Herning Kommune.

Det kan for eksempel dreje sig om bygninger der er nedrevet eller opført uden der er søgt tilladelse til dette, eller at anvendelsen af en bygning er ændret i forhold til hvad der oprindeligt er givet tilladelse til.

Mange ejere bliver henvist til Herning Kommune af SKAT, når der opstår tvivl om tilladelse til anvendelsesændring eller til opførelse eller nedrivning af bygninger.

Er du i tvivl?

Er du i tvivl om der er givet godkendelse/tilladelse kan du kigge i filarkivet om der findes noget materiale. Adressen er www.filarkiv.dk. Hvis der ingen dokumenter er i filarkivet, er det en god ide at kontakte Herning Kommune Byggesag, for at få klarlagt om ændringerne kræver en tilladelse.

Du er velkommen til at skrive til byggesag@herning.dk eller ringe til Lilian Andersen på 96 28 80 15.

Herning Kommune henviser desuden til Byggelovens § 1 og §2, og Bygningsreglementet §1, §2 og §3.

Kontaktinfo

Lilian Andersen
Teknisk assistent
Byggeri, Jord og Grundvand

Tlf.: 96288015
Send e-mail til bjgli@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.