Tilbage

Ny dansk guldklynge i Herning

Videnscentret DAMRC – Danish Advanced Manufacturing Research Center – opnår en såkaldt gold label efter certificering.
31. januar 2018

DAMRC har nu papir på, at de er blandt Europas allerbedste klynger. På Sandagervej i Herning arbejdes der dagligt for at styrke produktivitet og konkurrencekraft i industrien, særligt indenfor bearbejdning af metal, og her ses certificeringen som et kærkomment skulderklap.

"Der er ingen tvivl om, at vi er både glade for og stolte over vores certificering og Gold Label. Det fortæller omverdenen, at her er der styr på processerne og fuldt fokus på at levere værdi - det er lidt ligesom når vores kunder og medlemmer lader sig certificere efter ISO-standarder", fortæller Klaus Bonde Ørskov, der er direktør i DAMRC.

 

Fordele for industrien i området

Hos Herning Kommune er Erhvervschef Henrik Kjeldsen ligeledes begejstret for det nye Gold Label-certifikat. "Det er i høj grad en anerkendelse af det ekstremt høje vidensniveau, der er hos DAMRC. Det forventer jeg vil komme vores virksomheder i området, som i forvejen er stærke inden for metal og bearbejdning, endnu mere til gode i fremtiden. Med tilførsel af ny viden og øget produktivitet får vi styrket konkurrenceevnen her i området. "

Samtidig forbedrer det Herning og områdets styrkeposition indenfor produktion og bearbejdning, og det kan være med til at trække flere virksomheder til. "Jeg kender for eksempel til en virksomhed, der har valgt at flytte hertil fra Bornholm præcis pga. de kompetencer, og adgang til ressourcer, vi har indenfor produktionsindustrien" slutter Henrik Kjeldsen.

 

Videnscentret DAMRC er etableret i Herning i 2010, og har i dag 77 medlemmer, som er en blanding af virksomheder, universiteter, erhvervsskoler og kommuner, herunder Herning Kommune. Siden etableringen har DAMRC gennemført ca. 100 projekter med virksomheder og universiteter i Danmark og udlandet.
Læs mere om DAMRC

The European Cluster Excellence Initiative (ECEI) er oprettet af EU Kommissionen for at udvikle metoder og værktøjer til at støtte klyngeorganisationer og deres udvikling. Her arbejdes med kvalitetssikring af klyngeledelse, og der findes tre labels: Gold, Silver og Bronze. Gold er et udtryk for, at man udøver excellent klyngeledelse og fortsat arbejder målrettet på at udvikle klyngeorganisationen mod et endnu højere niveau. Der findes i alt 90 gold klynger fordelt på 17 lande - primært i Europa. Heraf er de 13 danske.
Læs mere om de danske klynger

Kontaktinfo

Henrik Kjeldsen
Erhvervs- og Borgerservicechef
Tlf.: 9628 8510
Mobil: 21295343
Send e-mail til henrik.kjeldsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.