Tilbage

Lifestyle & Design Cluster i Birk skal rådgive virksomheder i hele landet i cirkulær økonomi

Innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster har vundet nationalt udbud på 19,3 mio. kr. og skal sikre danske SMV’er en mere bæredygtig fremtid.
04. juli 2018

I dag ved vi, at vores ressourcer er knappe. Genbrug er en af vejene til at opretholde den nuværende levestandard i et land som Danmark. 

Effektiv ressourceudnyttelse er ikke bare en miljømæssig gevinst, men også et konkurrenceparameter. Grønne forretningsmodeller kan åbne nye markeder for danske virksomheder og styrke virksomhedernes indtjeningsevne.

Den opgave har Erhvervsstyrelsen nu tildelt Innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster, der allerede har et omfattende kendskab til arbejdet med cirkulær økonomi og bæredygtighed.

En håndgribelig metode til at arbejde med FNs verdensmål

- Med FN's 17 Verdensmål er den internationale, politiske dagsorden rettet mod en mere holistisk, bæredygtig fremtid mod 2030. Cirkulær økonomi og de tilhørende forretningsmodeller er en håndgribelig metode at arbejde med verdensmålene for at imødekomme denne ambition. Det er vores erfaring, at de bedste resultater opnås gennem partnerskaber, hvorfor vi tror på, at vores tilgang med forskellige, kompetente partnere vil gøre en forskel for projektet, siger Betina Simonsen, direktør hos Lifestyle & Design Cluster.

Initiativet er en del af regeringens kommende "Strategi for cirkulær økonomi", der blandt andet følger op på anbefalingerne fra regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi.

Der er afsat 19,3 mio. kr. til en landsdækkende indsats, hvor SMV'er får adgang til rådgivning og tilskud til at fremme deres cirkulære forretningsudvikling.

Rækker bredere ud end tekstil og møbler

Innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster vil varetage den samlede indsats, herunder administration af tilskudsordningen mv.

Indsatsen finansieres af midler fra EU's Regionalfond under den nationale pulje af strukturfondsmidler. Midlerne skal medfinansieres med op til 50 pct. af for eksempel deltagende virksomheder og organisationer.

Brancheorganisationer indgår i projektets styregruppe og bidrager i øvrigt med viden og indsigt fra deres daglige arbejde. Brancheorganisationerne bidrager ligeledes til rekruttering af virksomheder samt videndeling og -formidling.

Projektet bliver dermed solidt forankret i virksomheder inden for affaldsressourcer, byggeri, plast, emballage, fødevarer, landbrug, elektronik, tekstil og møbler.

Den nye opgave hos Lifestyle & Design Cluster vækker glæde hos Herning Kommune:

- At Lifestyle & Design Cluster vinder et udbud som dette viser organisationens styrke og kompetence i forhold til at omstille sig til fremtiden. At de skal arbejde landsdækkende med cirkulær økonomi, og uden for deres egen branche, er et stort ansvar - men samtidig en kæmpe cadeau til Lifestyle & Design Cluster, siger Erhvervs- og Borgerservicechef i Herning Kommune Henrik Kjeldsen.

 

Om Lifestyle & Design Cluster

Lifestyle & Design Cluster er et innovationsnetværk under Uddannelses- og Forskningsministeriet, der arbejder for at fremme innovation og bæredygtig vækst primært i de små og mellemstore bolig- og beklædningsvirksomheder samt i de kreative brancher.

Innovationsnetværket identificerer, formidler og forankrer ny viden og fungerer som brobygger mellem virksomheder samt forsknings- og viden-institutioner med det formål at styrke virksomhedernes innovations- og konkurrenceevne.

Lifestyle & Design Cluster har hovedkontor i Birk ved Herning, og har modtaget EU Kommissionens Gold Label for Cluster Management Excellence.

Læs mere her.

Kontaktinfo

Henrik Kjeldsen
Erhvervs- og Borgerservicechef
Tlf.: 96288510
Send e-mail til henrik.kjeldsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.