Tilbage

Afbrændingsforbud i Herning Kommune

Brand & Redning MidtVest genindfører forbuddet og kalder tørken historisk.
02. juli 2018

Mens solen fortsat skinner og vi nyder sommervarmen, stiger risikoen for brande i naturen yderligere. Der er nu historisk tørt og brandfaren nærmer sig det ekstreme. Vi har de seneste dage oplevet flere naturbrande, som en direkte konsekvens af den meget tørre vegetation.

Det skriver Brand & Redning MidtVest i en pressemeddelelse.

Afbrændingsforbuddet løber fra 2. juli kl. 17.00 og til Brand & Redning ophæver forbuddet.

Forbuddet omfatter:

 • afbrænding af haveaffald
 • afbrænding af halm, halmstakke og lign. der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer
 • afbrænding af affald fra skovbrug
 • afbrænding af siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede og mosetørv
 • Alle slags bål, herunder brug af bålfade
 • Brug af kulgrill alle steder
 • Brug af åben ild herunder gasgrill på offentlige naturområder med vegetation
 • Enhver brug af ukrudtsbrænder

Under forudsætning af konstant opsyn og egnede slukningsmidler i umiddelbar nærhed omfatter forbuddet IKKE følgende:

 • Erhvervsmæssig håndtering af arbejde jævnfør reglerne for varmt arbejde, og som ikke er en del af ovenstående.
 • Brug af apparater og lign., der fungerer ved forbrænding af fast, flydende eller gasformigt brændstof som fx gasgrill, trangia, petroleumslamper og lign. på fast ikke brændbart underlag på egen ejendom, ved sommerhuse, campingpladser, feriecentre og restauranter og som ikke er omfattet af ovenstående. Ved fast ikke brændbart underlag forstås fx fliser, asfalt, grus og beton.
 • Brug af kulgrill kan kun ske erhvervsmæssigt på ikke brændbart underlag i en afstand på mindst 5 meter fra bygninger og brandbare overflader, dog 10 meter til stråtækte bygninger. Der skal altid i umiddelbart nærhed forefindes som minimum 9 liter trykvandslukker og instrueret personale i brugen heri.

Almindelig forsigtighed:

 • Parker aldrig bilen i højt græs. (katalysatoren kan antænde brand).
 • Smid aldrig cigaret skodder fra dig i naturen.
 • Efterlad aldrig flasker mv. i naturen. (virker som brændglas og kan antænde en brand).
 • Smid aldrig aske i naturen (kan indeholde gløder meget længe efter brug).

Hold dig opdateret på Brand & Redning MidtVests hjemmeside www.brmv.dk.

Hvis uheldet er ude og du får brug for akut hjælp: Ring 1-1-2 øjeblikkeligt.

112-app'en hjælper desuden med at lokalisere, hvor du er, så
du hurtigere kan få den rette hjælp.

Kontaktinfo

Brand & Redning MidtVest

Tlf.: 96 28 11 12
Nummeret kan kun bruges i dagtimerne.

Er det akut, så ring 1-1-2.

Besøg www.brmv.dk