Tilbage

Afbrændingsforbud i Herning Kommune

Brand & Redning reagerer på tørken.
05. juni 2018

I fredags udsendte Brand & Redning MidtVest sammen med Midtjysk Brand og Redning og Nordvestjyllands Brandvæsen en pressemeddelelse med opfordring til borgerne om at udvise skærpet agtpågivenhed med brug af ild i
det varme sommervejr.

Siden da er udviklingen i DMI´s tørkeindeks forværret yderligere.

Brand & Redning MidtVest udsteder derfor med virkning fra tirsdag den 5. juni kl. 12.00 afbrændingsforbud i Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Herning kommuner. Det varme vejr betyder forhøjet risiko for brande i haver, på marker og i skove. 

Forbuddet udstedes i medfør af Beredskabsloven og bekendtgørelse nr. 1339
(afbrændingsbekendtgørelsen).

Forbuddet gælder afbrænding af:
· haveaffald
· halm, halmstakke og lign., der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer,
· affald fra skovbrug
· siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede- og mosetørv samt
· bål, herunder i bålfade.

Forbuddet gælder også brug af
· ukrudtsbrænder
· grill i naturen, herunder på offentlige pladser*
* Brug af grill tillades på egen ejendom, såfremt der udvises forsigtighed. Lad aske blive i den tillukkede grill.

Særligt til rygere: Kast ikke cigaretskodder og afbrændte tændstikker bort, men skaf dem af vejen i egnede beholdere.

Brand & Redning MidtVest følger situationen nøje og vil naturligvis ophæve forbuddet igen hurtigst muligt.

Det kan oplyses, at tilsvarende forbud udstedes af Midtjysk Brand og Redning, som omfatter Viborg og Silkeborg kommuner samt af Nordvestjyllands Brandvæsen, som omfatter Lemvig, Holstebro, Struer og Skive kommuner.

For nærmere info vedr. Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Herning kommuner kan afdelingsleder Lars Stensbjerg
kontaktes på telefon 6124 4897 eller på mail ls@brmv.dk.