Tilbage

1200 medarbejdere skal på demenskursus

Alt personale, der i det daglige arbejder tæt på borgere med demens, skal nu på kursus. Selv pedellerne på plejecentrenes vil modtage undervisning.
08. marts 2018

Hvad kan vi gøre, så borgere med demens har et godt liv?

Det spørgsmål blev pårørende til borgere med demens bedt om at besvare som et led i arbejdet med kommunens demensstrategi og pårørendestrategi.

Blandt besvarelserne var der ét forslag, som gik igen flere gange. De pårørende har et stort ønske om et kompetenceløft hos de medarbejdere, der til dagligt arbejder helt tæt på borgere med demens - for eksempel de ansatte på kommunens plejecentre eller i hjemmeplejen.

- Vi har taget feedbacken til os og er netop gået i gang med et kursusforløb, så vores medarbejdere bliver klædt bedre på. Det gælder både hos hjemmeplejen, personalet på vores plejecentre og daghjem og sågar pedellerne og økonomaerne, der står for maden til borgere i eget hjem. Kurset er for alle, der dagligt møder borgere med demens - omkring 1200 medarbejdere, fortæller Gitte Rasmussen, chef for plejecentrene i Herning Kommune.

En fælles forståelse på tværs af uniformer

Undervisningen af de ansatte sker via en række online forløb med indbygget quiz-element. Medarbejdere får først præsenteret en masse viden, og derefter følger en quiz-del, som skal bestås, før næste del af undervisningen kan fortsætte.

Alle medarbejderne skal gennemføre samme basisundervisning, der først og fremmest giver en forståelse af, hvad demens er, og hvordan man bedst støtter personer med demens. Det faktum, at alle skal gennem samme forløb, giver den fordel, at personalet får et fælles sprog, uanset hvilken faggruppe de tilhører.

- Det fælles sprog og en basisforståelse er vigtigt, for i dag har cirka 80 % af beboerne på kommunens plejecentre demens i større eller mindre grad, fortæller Gitte Rasmussen.

Der er brug for ekstra viden

For de sundhedsfaglige medarbejdergrupper som for eksempel social- og sundhedsassistenter bliver der også en række undervisningsforløb, der går mere i dybden med demens. De skal i alt igennem 3-4 timers online undervisning, hvor de får lidt af den viden, kommunens meget specialiserede og efterspurgte demensteam besidder.

- I dag bliver vores demensteam flittigt brugt på blandt andet kommunens plejecentre, og kurset her vil aldrig kunne erstattet den ekspertviden, som demensteamet kommer med. Når det er sagt, så er det selvfølgelig meningen, at personalet fremover vil kunne håndtere flere situationer selv, ved at trække på den viden undervisningsforløbet har givet dem, forklarer Gitte Rasmussen.

Lige nu tyder det på, at der i fremtiden bliver ekstra brug for kompetencer og viden på demensområdet. Ifølge Nationalt Videnscenter for Demens er der i Herning Kommune i dag knap 1.300 borgere, som er diagnosticeret med demens, og det forventes, at flere borgere har demens uden at være diagnosticeret med det.

En fremskrivning viser, at der i 2040 vil være cirka 2.300 borgere diagnosticeret med demens i kommunen.

Kontaktinfo

Sidsel Gitte Rasmussen
Tlf.: 41161726
Send e-mail til gitte.rasmussen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.