Tilbage

Opdateret: Herning Kommune forbereder sig på konflikt

Kort efter påske har fagbevægelsen varslet en række strejker for kommunalt ansatte. I Herning Kommune vil både skoler og daginstitutioner blive ramt. Læs mere om situationen på de vigtigste områder her.
23. marts 2018

Hvis ikke forligsmanden lykkes med at forlige parterne, styrer det offentlige Danmark mod en omfattende arbejdskonflikt.

Fagbevægelsen har varslet strejker fra 4. april, altså onsdag efter påske. Samtidig har Kommunernes Landsforening, (KL), varslet lockout fra 10. april.

Herning Kommune har de sidste par uger arbejdet systematisk for at få overblik over situationen. Nogle detaljer falder dog først på plads hen over påsken. 

Samtidig kan et forlig selvsagt afblæse både strejker og lockout, ligesom forligsmanden har mulighed for at udsætte strejken i - i første omgang - 14 dage.

Her følger et overblik over nogle af de vigtigste områder, der rammes, hvis det kommer til en strejke fra 4. april. Yderligere information om konsekvenserne af en lockout fra 10. april vil komme senere fra Herning Kommune.

Helt generelt er det sådan, at den nøjagtige, detaljerede information udgår decentralt fra lederne af de berørte skoler, institutioner og afdelinger.

Skoleområdet og dagpasning

Lykkes det ikke at forlige parterne, ligger det fast, at størstedelen af de ansatte ved skoler og daginstitutioner er i strejke fra 4. april. Enkelte medarbejdere, som er enten tjenestemænd eller ikke-organiserede, vil dog kunne arbejde videre under en strejke.

På skoleområdet er forventningen, at skolerne som udgangspunkt ikke lukker helt. Men det vil være meget begrænset hvor mange undervisningstimer, der vil blive afviklet.

Forældrene opfordres til senest tirsdag efter påske - 3. april - at orientere sig på Forældreintra. Her informerer de enkelte skoler om situationen, ligeså snart der er en detaljeret plan på plads.

På daginstitutionsområdet er situationen den, at også en række institutionsledere vil være i strejke. Hvor lederen er i strejke, er institutionen lukket. Det gælder for en række institutioner, mens andre vil holde åbent i begrænset omfang.

Åbningstiderne kan ændre sig fra dag til dag fra og med 4. april. Forældrene opfordres til at orientere sig lokalt på institutionen og følge med på MitBarn/MobilBarn.

Dagpleje-området er ikke omfattet af strejkevarsel.

Samlet er konklusionen for skole- og daginstitutionsområdet altså, at langt, langt de fleste forældre i større eller mindre grad kommer til at opleve konsekvenser af en strejke fra 4. april.

Anbragte børn

På Tjørringhus, Agerbo og Tjørnebo er socialpædagogerne i strejke fra 4. april. Der vil blive oprettet nødberedskab, så børn i døgnanbringelse fortsat får den nødvendige pleje og omsorg. Børn i aflastning og klub kan blive berørt, og disse tilbud kan blive aflyst i en strejkeperiode. Berørte forældrene vil få direkte besked.

Socialpædagogernes Landsforbunds strejkevarsel betyder også, at Mosaikken, Fortuna og Botilbuddet på Thrigesvej er strejkeramt. Der bliver etableret et nødberedskab, som sikrer beboerne en forsvarlig behandling.

Der er varslet strejke fra Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen. Det betyder, at et nødberedskab omkring blandt andet genoptræning for borgerne træder i kraft.

Visitationen i Herning Kommunes Sundhed & Ældre rammes af strejke. Også her oprettes et nødberedskab. Visitationen i Handicap og Psykiatri vil være åben for henvendelser, men det kan ikke forventes, at alle sager behandles inden for de sædvanlige sagsbehandlingstider.

Hjemmesygeplejen bliver også strejkeramt fra 4. april. Her vil der naturligvis også blive oprettet et nødberedskab, hvor situationen for hver enkelt borger vil blive vurderet.

På Godsbanevej i Herning forventes Jobcentrets modtagelse at være lukket. Rådgivere, som ikke er i strejke, vil hente borgerne ved døren.

Herning Kommune vil opdatere denne artikel, hvis/når der måtte være afgørende nyt om situationen. Borgerne opfordres som nævnt til at søge præcis information om situationen hos lederne på hver enkelt skole, institution eller afdeling.  

Hvis du vil have det fulde overblik over de mange strejke- og lockoutvarsler, skal du blot åbne de to vedhæftede filer i tilknytning til denne artikel. 

 

Kontaktinfo

Ole Hansen
Kommunikationschef
Tlf.: 96282642
Mobil: 40223228
Send e-mail til ole.hansen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.