Tilbage

Udbud af grunde til erhvervsformål ved Silkeborgvej, Herning

Udbud af attraktive grunde til butik og erhverv.
07. marts 2018

Herning Kommune udbyder attraktive grunde til butik og erhverv beliggende henholdsvis med facade ud til Silkeborgvej, syd for jem&fix samt syd for Bauhaus. Arealerne er omfattet af lokalplan 12.E18.1 samt lokalplan 12.E13.2, Centerområde syd for Åvænget i Herning.

Alle arealer udbydes uden mindstepris.

Arealerne er opdelt i 3.

  • Areal A udgør ca. 7.786 m2 (syd for jem&fix)
  • Areal B udgør ca. 19.706 m2 (syd for Bauhaus) samt
  • Areal C udgør ca. 2.050 m2 (facade mod Silkeborgvej)

Der kan kun afgives tilbud på areal C, såfremt tilbudsgiver samtidigt kan dokumentere, at tilbudsgiver ved en frivillig aftale har erhvervet ret til matr. nr. 4 t eller 4 ak Birk by, Gjellerup.

Herudover er der vurderingskriterier for tilbud på areal C, hvilket fremgår af bilag 2 i udbudsmaterialet.

Udbudsmaterialet fåes ved henvendelse til Grundsalgskontoret, Rådhuset, tlf. 96 28 23 23.

Tilbudsskemaet skal være Grundsalgskontoret i hænde senest onsdag, den 28. marts 2018, kl. 12.00.

Salget sker efter Bekendtgørelse om offentlig udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Herning Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud, herunder også retten til at kassere samtlige indkomne tilbud.

Indkomne tilbud behandles fortroligt, indtil salg har fundet sted.

Læs udbudsvilkår, Åvænget

Dekorativt