Tilbage

Kommunale byggegrunde hittede allerede for 1.500 år siden

20. april 2017

Hvad sker der forinden der kan bygges et parcelhus i en kommunal udstykning ? 

Når du køber en grund og ønsker at bygge et parcelhus er der sket en hel del inden dette kan lade sig gøre.

Der skal ske byggemodning af grundene, dvs. området skal kloakeres og der skal lægges rør og ledninger ned, således at de kommende købere kan tilslutte sig regn- og spildevandskloak, fjernvarme, el og fiber.

Det er det første der sker inden vi etablerer veje og stier, og som det sidste, når byggerierne er godt i gang og de første beboere er flyttet ind, etablerer vi de grønne fællesarealer.

Det er lovpligtigt at museet  foretager undersøgelser af, hvorvidt der af bopladser, grave og gravpladser m.v. - af hensyn til den arkæologiske kulturarv, og på den vis er med til at afdække endnu et stykke af vores lokale historie.

I forbindelse med Herning Kommunes udbygning af Snejbjerg mod nordvest, hvor kommunen udbyder grunde på Ørskovbakken, er Museum Midtjylland således ude at undersøge området.

Området omkring Ørskovvej i Snejbjerg har været et arkæologisk "hotspot" for Museum Midtjylland i de sidste 9 år. Siden 2008 har museet lavet udgravning og gjort utallige fund af gårde fra jernalderen.

Sporene påviser hele landsbybebyggelser, som består af flere, måske op til 12 gårde, som hver har sin egen indhegning. En sådan indhegning opstår først i denne tid. Det viser os at ejendomsret, ganske som vi kender den - og fremviser den i dag, også gjaldt for 1500 år siden.

Gårdspladsernes størrelse minder også om nutidens grundes størrelse og måske svarer jernalder hegnenes højde også til de bøgehække vi ser på Ørskovbakken i dag. Jernalder gårdenes standardiserede form og deres byggematerialer af træ og ler ser dermed ud til at udgøre de mest markante forskelle til i dag.

Men også funktionen var naturligvis anderledes. Datidens bebyggelse var ikke kun huse til beboelse, men gårde der rummede flere generationer samt deres husdyr, lader, redskaber og alt den slags.

Området der i dag udgraves på grund af etablering af parcelhuskvarteret har altså allerede for ca. 1500 år siden været populært og endda til boliger af lignende størrelse.

Her kan man da tale om at der bygges på traditioner.

Den igangværende etape af undersøgelserne i området forventes afsluttet i løbet af maj måned '17, hvorefter Museum Midtjylland får travlt med at bearbejde fundene og de mange resultater.

Klargøringen af de nye grunde vil herefter fortsætte, så de er klar til overtagelse den 1. august. 

Kontaktinfo

Annette Nielsen
sekretær
Tlf.: 96282323
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.