Tilbage

Forligspartier i Herning Kommune: Der skal være natåbent i varmestuen

Til gengæld kan Blå Kors' gæld på cirka to mio. kr. fastfryses i fem år.
06. februar 2017

Budgetforligspartierne i Herning Kommune - Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Kristendemokraterne og Dansk Samling - har mandag formiddag været samlet.

På dagsordenen var blandt andet situationen omkring Blå Kors' varmestue og natherberg i Bethaniagade midt i Herning.

Blå Kors har besluttet at holde natlukket i varmestuen med henvisning til en anstrengt økonomi.

- Forligspartierne er enige om, at det er uholdbart, at der ikke er et varmestue-nattilbud i en by af Hernings størrelse. Det er en hastesag at få ændret den beslutning, og vi vil derfor indkalde Blå Kors til et møde om sagen så hurtigt som overhovedet muligt, siger Anne Marie Søe Nørgaard, (V), formand for Social- og Sundhedsudvalget.

- Til gengæld tilbyder vi fra forligskredsen, at Blå Kors i fem år kan få fastfrosset den gæld på cirka to mio. kr., som de har til Herning Kommune. Med andre ord skal Blå Kors ikke afvikle gæld de næste fem år. Det bør give det tilstrækkelige, økonomiske råderum til at åbne om natten igen, siger Anne Marie Søe Nørgaard.

Når gælden fastfryses i fem år, giver det samtidig Blå Kors mulighed for at tilpasse deres samlede tilbud i Herning Midtby.

Samtidig sikres driftssituationen for Blå Kors i perioden med det kommende boligsociale byggeri i Bethaniagade/de såkaldte skæve boliger.

Parallelt med beslutningen om at tilbyde en fastfrysning af Blå Kors' gæld, beder budgetforligspartierne forvaltningen overveje alternative modeller for varmestue, natherberg og forsorgshjem i Herning midtby.

Når Blå Kors har en oparbejdet gæld på cirka to mio. kr., skyldes det, at Blå Kors modsat andre institutioner ikke har tilpasset sin drift rettidigt.

Kontaktinfo

Anne Marie Søe Nørgaard
Formand Social- og Sundhedsudvalget
Tlf.: 20377055
Mobil: 20377055
Send e-mail til byras@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.