Tilbage

Forligspartier eftergiver gammel gæld - giver nye penge til skoler og dagtilbud

Herning Kommunes budgetforligspartier er tilfredse med udviklingen omkring Herning-modellen. Det frigiver nu seks mio. kr. årligt til normalområdet.
07. februar 2017

Budgetforliget for 2017 forholdt sig til den økonomiske udvikling på det specialiserede område for både børn, unge og voksne i Herning Kommune.

Både når det gælder Handicap & Psykiatri og Børn & Unge havde politikerne fokus på de planer, der er lagt for at få økonomien i balance. (se fakta nederst).

Mandag 6. februar var forligspartierne samlet. Her konstaterede de, at ønsket om "øget fremdrift" i Børne- og Familieudvalgets balanceplan er blevet efterlevet. Derfor besluttede forligspartierne at eftergive Børne- og Familieudvalgets gæld til kommunekassen på 29 mio. kr.

Dermed går budgetforligspartierne et skridt videre end Børne- og Familieudvalgets indstilling om at afvikle gæld med seks mio. kr. om året frem til 2023. Der er enighed om, at gælden formelt eftergives på byrådsmødet 4. april.

- Jeg er selvfølgelig meget tilfreds. Både med, at Børne- og Familieudvalget og forvaltningen har løst opgaven. Men i særdeleshed med, at vi nu er i en situation, hvor vi kan afvikle gammel gæld og flytte penge til normalområdet. Det er for mig et politisk fokusområde. Vi eftergiver gælden, fordi der nu ligger en konkret plan. Det er i min og forligspartiernes optik den rigtige måde at drive kommune på, siger Lars Krarup.

- Jeg vil gerne kvittere for den konstruktive tilgang fra forligspartierne.

Afsættet er budgetforliget

Beslutningen hos forligspartierne frigiver de cirka seks mio. kr. om året, som var reserveret til at afvikle gælden.

Forligspartierne er enige om, pengene skal anvendes på normalområdet inden for Børne- og Familieudvalget. Afsættet vil i første omgang være de områder, forligspartierne i budgetforliget for 2017 nævner som særlige fokusområder.

Det drejer sig blandt andet om en fremadrettet IT-strategi i folkeskolen og udsigten til, at der sker en forskydning fra traditionelle undervisningsmidler til IT-undervisningsmidler.

Det er forligspartierne, som senere på året aftaler, hvad de seks mio. kr. præcist skal bruges til.

Dorte West, (V), formand for Børne- og Familieudvalget, noterer med tilfredshed, at området nu kan udvikles yderligere:

- At vi får eftergivet gælden giver meget fine muligheder for at videreudvikle kvaliteten i vores tilbud på børne- og ungeområdet. At vi nu har udsigt til at kunne investere ekstra seks mio. kr. årligt på driften af vores tilbud, i stedet for at skulle bruge pengene på at afvikle gæld, er naturligvis en meget gunstig situation, siger Dorte West.

FAKTA - sådan er ordlyden i budgetforliget for 2017, som blev vedtaget i efteråret 2016:

Voksne: "På området for Handicap & Psykiatri er en handleplan igangsat for at få balance i budgettet i 2017. Forventningen er, at handleplanen når i mål. Budgetforligspartierne er enige om, at hvis balancen nås i Regnskab 2016, vil tidligere års merforbrug på ni mio. kr. blive eftergivet."

Børn og unge: "Balanceplanen på området for børn og unge virker efter hensigten, men den positive udvikling går for langsomt til at sikre økonomisk balance. Budgetforligspartierne beder derfor Børne- og Familieudvalget sikre, at der sættes initiativer i gang, der kan fremme øget fremdrift for balanceplanen."

Forligskredsen forventes 27. februar at få forelagt et overblik over Handicap & Psykiatris årsresultat for 2016 med henblik på at vurdere situationen.

Budgetforligspartierne i Herning Kommune er Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Kristendemokraterne og Dansk Samling.

Kontaktinfo

Dorte West
Formand Børne- og Familieudvalget
Tlf.: 97351233
Mobil: 40259666
Send e-mail til byrdw@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.