Tilbage

Politiskolen i Herning: Nedslag i kronologi

Nedslag i kronologien om Politiskolegrunden i Herning Kommune
11. januar 2017

2011:

- Lokalplanen for campusområdet er vedtaget i byrådet 21. juni 2011 - påstanden om, at denne er konstrueret til politiskolen, holder altså ikke.

 

2016:

- I et internt notat fra 30. marts 2016 er grunden på Svanekevej målt op til ca. 57.000 kvm.

- 1. april 2016 sender Herning Kommune vores samlede forslag til bygningsstyrelsen/Rigspolitiet. Herunder nævnes Svanekevej som en mulig placering af nybyggeri. Det er i denne fase, at Herning Kommune efter saglige, faglige og politiske vurderinger vælger Svanekevej som vores optimale forslag.

- 5. november om aftenen offentliggør Justitsministeriet Rigspolitiets overordnede rapport, der anbefaler nybyggeri. Det er første gang, Herning Kommune hører om den nøjagtige kravspecifikation - altså hvor stort arealbehovet til byggeriet af en vestdansk politiskole er. Det fremgår af et bilag til den overordnede rapport. 

- 6. november udsender vi en pressemeddelelse, hvor vi foreslår Svanekevej som vores bud på en placering af nybyggeri. Vi nævner ikke arealets samlede størrelse, men fremhæver i fakta-arket, at der kan bygges godt 23.000 kvm. På den medfølgende illustration viser vi det område, hvor der er byggefelter til byggeri i lokalplanen fra 2011. (Vi kalder på illustrationen feltet "byggegrunden", eftersom det er her, der skal bygges). Vi kommunikerer ikke konkret størrelsen på hele grunden på ca. 55.000 kvm, da det ikke vurderes at være relevant, og der i øvrigt er rigelig plads, herunder mulighed for at udvide grunden yderligere. Vi mangler ikke kvadratmeter i Herning Kommune.

- 6. november om aftenen, 19.30, er der i et journalistisk indslag på TV MidtVest et interview ved grunden med direktør Jørgen Krogh, der fortæller, at her er en grund på 53.000 kvm. Der er altså selvfølgelig ikke tale om, som JP 10. januar 2017 påstår, at vi "udvider" grunden i januar 2017.

- 6. november om aftenen, kl. 21.19, sender borgmester Lars Krarup en mail til de fem retsordførere fra Politiforligskredsen og justitsministeren. I mailen er vedhæftet det samme fakta-ark og samme illustration, som er sendt med pressemeddelelsen, samt supplerende information.

 

2017:

- 9. januar 2017 kontakter Jyllands-Posten Herning Kommune og fortæller, at de mener, grunden kun er ca. 30.000 kvm. Vi laver i GIS-systemet en kontrolopmåling, der viser, at grunden er 55.000+ kvm. Der er en mail-korrespondance mellem Herning Kommune og JP. Kl. 16.06 skriver direktør for By, Erhverv & Kultur i Herning Kommune, Jørgen Krogh, i en mail til Jyllands-Posten: "Den foreslåede grund er kontrolmålt i dag til mere end 55.000 m2." Oplysningen stiller imidlertid ikke JP tilfreds. Senere, kl. 17.07, gentager Jørgen Krogh derfor sin pointe i en mail til JP: "…jeg har set opmålingen tidligere i dag, og den var på den anførte størrelse. Jeg kan i løbet af i morgen få udarbejdet et matrikelkort, hvor I kan se den helt nøjagtige opmåling."

- 10. januar vælger JP at bringe en bærende forsideartikel med rubrikken "Herning tilbød for lille grund til politiskole". Underrubrik: "Herning har til den nye politiskole tilbudt en byggegrund, som ikke er stor nok til at opfylde Rigspolitiets arealbehov. "

- 10. januar offentliggør vi det matrikelkort, vi havde tilbudt JP, på kommunens Facebook-side.

- 10. januar offentliggøres på jp.dk en artikel, der fejlagtigt påstår, at Herning Kommune nu har "udvidet" grunden. Det sker med baggrund i det matrikelkort, Herning Kommune har lagt på Facebook.

Ekstra:

Angående størrelser på grund på hhv. 53.000, 55.000, 56.000, 57.000 kvadratmeter, så skyldes de forskellige tal, at det i hvert tilfælde er en vurdering, hvor meget man måler med. Eftersom der er tale om et teoretisk byggeprojekt, og derfor en virtuel opmåling, er der variationer i, hvor store dele af grundens randområder, der måles med i GIS. Det væsentlige i den sammenhæng er, at tallet på ca. 55.000 slet ikke er vigtigt, da grunden er rigeligt stor - og langt større end det, Rigspolitiet efterspørger.

Hvor stor grunden ender med at blive, er helt afhængig af det endelige projekt.

Slutteligt: Når JP 10. januar påstår, at der er tale om nye arealer - altså at Herning Kommune pludselig "udvider" grunden - modbevises det af ovenstående, og i særdeleshed af Jørgen Kroghs udtalelse til TV MidtVest 6/11. Link her - 02:17 inde i indslaget:

http://www.tvmidtvest.dk/nyheder/06-11-2016/1930/darlig-weekend-borgmestre?autoplay=1#player

 

 

Kontaktinfo

Ole Hansen
Kommunikationschef
Tlf.: 96282642
Mobil: 40223228
Send e-mail til ole.hansen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.