Tilbage

Fakta om forrentning af fjernvarme-kapital

Bliv klogere på fakta i sagen om Hernings fjernvarme
20. marts 2017

Er du også lidt forvirret over, hvad der er op og ned i sagen om fjernvarme-betaling i Herning?

Her er nogle fakta om salget af fjernvarme-selskabet og om forrentning af indskudskapital.

Om forrentning:

- Alle fjernvarmeselskaber har mulighed for at søge forrentning af indskudskapital. Det har man kunnet, siden varmeforsyningsloven blev vedtaget i 1979 (§20, stk 2). Lige siden har skiftende regeringer haft mulighed for at ændre loven. I 1990 blev loven fornyet og muligheden for forrentning blev fastholdt, så længe Energitilsynet godkender forrentningen.

- Energitilsynets tilladelse i 2017 er den anden tilladelse EGJ Varme har fået til at opkræve forrentning. Den første tilladelse blev givet 2012.

- EGJ Varme i Herning er den prøvesag, som Energitilsynet har brugt til at fastsætte niveauet for forrentning. Mere end 50 andre fjernvarmeselskaber har også søgt om forrentning.

- Fjernvarmen hos EGJ Varmes kunder er i 2017 billigere end i 2016. Priserne hos EGJ Varme ligger omtrent midt i feltet af danske fjernvarme-forsyninger.

- Samtlige kroner, der siden 2012 er blevet opkrævet i forrentning hos fjernvarmeforbrugere i Herning, er fortsat i selskabet EGJ Varme. Der er altså ikke udbetalt penge til ejerne.

Om salget:

- Herning Kommune solgte i 2003 knap 2/3-dele af aktierne i fjernvarme-selskabet EGJ Varme til DONG. DONG solgte senere aktieposten videre til EnergiMidt (nu Eniig). Salget skete samtidig med, at Herning Kommune solgte aktierne i sit energiselskab.

- Indtægterne fra salget af aktier gik til afbetaling af lån. De penge, som kommunen har sparet i renter og afdrag på lånene, er siden blevet placeret i Herning Kommunes Udviklingsfond.

- Herning Kommune ejer fortsat 34,4 procent af EGJ Varme. Resten af aktierne ejes af Eniig a.m.b.a. (Eniig er det andelsselskab, der opstod 1.januar 2016, da selskaberne EnergiMidt og Himmerlands Elforsyning fusionerede).

- Driften af EGJ Varme ligger hos Eniig og bestyrelsen for selskabet. Der er ikke udbetalt udbytte til aktionærerne siden 2003.

- Ved salget i 2003 lagde Herning Kommune vægt på at sikre to ting: Forsyningssikkerhed og fornuftige priser. Forbrugerne oplever i dag stor forsyningssikkerhed og priser, der svarer til gennemsnittet.

 

Kontaktinfo

Ole Hansen
Kommunikationschef
Tlf.: 96282642
Mobil: 40223228
Send e-mail til ole.hansen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.