Tilbage

Plejecentre får faste læger

Ny ordning med fast tilknyttede læger på alle plejecentre i Herning Kommune skal give bedre behandling.
19. april 2018

Inden sommerferien har alle plejecentre i Herning Kommune en eller flere fast tilknyttede læger.

Herning Kommune og PLO-Herning (Praktiserende Lægers Organisation) har nu aftalt, hvordan en ordning med faste læger skal se ud. Aftalen har rødder i en satspuljeaftale, hvor der er afsat midler til at etablere en landsdækkende ordning. Heraf har Herning Kommune fået 1,5 mio. kroner.

- Jeg er glad for, at vi nu kan rulle ordningen ud på alle vores plejecentre, for det giver mange fordele, ikke mindst for beboerne, siger Anne Marie Søe Nørgaard, formand for Social- og Sundhedsudvalget i Herning Kommune.

Formand for PLO-Herning, Liselotte Hjelm Kristensen, er enig.

- Det giver god mening med en særlig indsats over for den gruppe ældre, og for os som praktiserende læger giver det også mening, at vi samler opgaverne et sted, siger hun.

Færre 'hovsa-indlæggelser'

Målet er blandt andet bedre behandling, forbedret medicinhåndtering og færre indlæggelser og genindlæggelser.

- Vi kan for eksempel reagere tidligere på små symptomer, når vi er alligevel er i huset og taler med personale og beboere. Det vil formentlig også betyde færre vagtlæge-besøg og 'hovsa-indlæggelser', som sker for en sikkerheds skyld, når vagtlægen ikke kender patienten. Når den faste læge kommer i morgen, kan du vende det til den tid, forklarer Liselotte Hjelm Kristensen.

Den tilknyttede læge vil typisk være på plejecentret nogle timer om ugen. Her får lægen en fast kontaktperson og vil blandt andet rådgive personalet om medicinering, behandling og symptomer, som de skal være opmærksomme på.

- Når læge og personale kender hinanden, vil det gøre kommunikationen og samarbejdet bedre. Ordningen giver en synergi-effekt, fordi vi skaber en fast relation, mener PLO-formanden.

Beboerne kan vælge at beholde deres nuværende praktiserende læge. Den nye ordning vil dog have størst effekt, hvis beboerne skifter til plejecentrets faste læge, så alle lægefaglige opgaver er samlet. I aftalen forpligter Herning Kommune sig til at støtte valget af den faste læge.

Ordningen gælder for både kommunale og private plejecentre i Herning Kommune.

FAKTA: Læger på plejecentre

I forbindelse med satspulje-aftalen for 2016-2019 er der afsat 100 mio. kr. til etablering af en landsdækkende ordning med faste læger på plejecentrene. Herning Kommunes andel udgør 1,5 mio. kr.

PLO Midtjylland, kommunerne i regionen og Region Midtjylland har tidligere indgået en delaftale om en ordning. Nu har PLO-Herning og Herning Kommune aftalt, hvordan ordningen skal gennemføres på plejecentrene i Herning Kommune.

Kontaktinfo

Anne Marie Søe Nørgaard
Formand for Social- og Sundhedsudvalget i Herning Kommune
Tlf.: 203377055
Send e-mail

Liselotte Hjelm Kristensen
Formand for PLO-Herning
Tlf.: 23233034

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail