Tilbage

Ramskov Bæk og Røjkær Bæk er klar til ørreden igen

Herning Kommune har forbedret forholdene for smådyr og fisk i Ramskov Bæk og Røjkær Bæk i vinteren 2017-2018. Nu kan ørreden igen gå op i bækkene og yngle på de mange nye gydebanker.
03. september 2018

Vores vandløb er fyldt med liv. Fra de mindste bække til de største åer lever der smådyr, insekter og fisk. Men for at de kan leve og yngle, har de brug for, at vandet er rent, og at bunden er varieret med både sand, småsten, grus og større sten.

Desværre mangler de naturlige levesteder for flere dyrearter i mange danske vandløb. Derfor tager Herning Kommune ud og genskaber de forhold, som skal til, for at smådyr og fisk kan trives i vores vandløb.

Genopretning af levesteder i bækken

Ramskov Bæk og Røjkær Bæk er nylige eksempler på dette. Bækkene er placeret lige nord for Sørvad, helt oppe i den nordvestlige del af Herning Kommune. Forholdende i bækkene var ikke gode nok til, at dyrelivet kunne trives der.

Men nu er levestederne i bækkene blevet genoprettet. Der er placeret grus og større sten i vandløbene. Herved er den naturligt varierede bund genskabt. Udover de mange nye gydebanker er der lavet skjulesteder, og mindre spærringer er blevet fjernet.

Rørstyrt blokerede Ramskov Bæk

En anden forhindring for dyrelivet i Ramskov Bæk var et rørstyrt. Et rørstyrt er når der er et "vandfald" ved udfaldet af et rørlagt vandløb. Det blokerer passagen for smådyr og fisk, så de ikke kan gå op i bækken.

Rørstyrtet var placeret lige før udløbet i Vegen Å og blokerede dermed "indgangen" til bækken. Nu er det fjernet, og der er fri passage for smådyr og fisk.

Roejkaer Baek

Store fisk i små bække

De små bække er vigtige for selv de største fisk. Ørred og laks svømmer langt op i de mindste vandløb for at yngle. Her finder de steder, hvor bækken er lavvandet, vandet løber hurtigt, og hvor der er småsten på bunden. Dér, midt mellem stenene, lægger de deres æg.

Når æggene klækker, efter 3-4 måneder, har de små fisk brug for gode levesteder til deres opvækst i bækken. Det er for eksempel områder med lavt vand og tilstrækkeligt med skjulesteder bag ved sten og planter. Herning Kommune forventer at der nu kan genetablere sig en god tilstand af fisk i bækkene.

Bæklampretten er tilbage

Det er dog ikke kun fiskene, der får gavn af tiltagene. Der er også skabt gode leveforhold for eksempelvis den ålelignende rundmund bæklampret. Få måneder efter genopretningen af Ramskov Bæk er bæklampretten vendt tilbage. Billedet er taget i maj måned.

Ynglende Baeklampret

Ramskov Bæk og Røjkær Bæk byder ørreden og bæklampretten velkommen tilbage!

Genopretningen af Ramskov Bæk er finansieret af staten og EU.

Kontaktinfo

Daniel Lindvig
Biolog
Tlf.: 21836814
Mobil: 21836814
Send e-mail til ngodl@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.