Tilbage

20 km sti i Herning Kommune får nu gadelys

En række lysprojekter skal skabe tryghed for de bløde trafikanter og højne sikkerheden.
01. november 2018

Vi har efterhånden ramt den mørke tid på året. Tiden, hvor belysningen af stier og tunneller får stor betydning for sikkerheden for cyklister og gående.

I dag er der dog flere meget benyttede stier i kommunen, som ikke er belyste. Det bliver der nu gjort noget ved med en række lys-projekter, som skal skabe større tryghed på udvalgte steder.

- Frem mod udgangen af 2019 vil vi forbedre lysforholdene på cirka 20 km sti rundt om i kommunen. Det er især skolestier, som elever bruger til og fra skole, vi sætter belysning op ved, så det bliver mere trygt og sikkert, siger Joan Hansen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune.

Der er udpeget 13 stier, som blandt andre tæller dele af Alhedestien, stien langs Ringkøbingvej mellem Herning-Snejbjerg, Løvbakkevej og Ny Løvbakkevej mellem Tjørring og Gullestrup.

Projektet kommer til at koste tæt på 6 mio. kroner og bliver finansieret blandt andet af byggemodningsprojekter, Super Sygehus-projektet og penge øremærket til belysning i det netop indgåede budgetforlig.

Færre "sorte huller" og utrygge tunneller

Foruden oplysning af en række mørklagte stier, bliver der de kommende år sat ekstra fokus på at gøre nuværende belysning bedre.

Det større antal af hurtige el-cykler på stierne tager sin del af æren for det øgede fokus. En anden årsag er, at gadelygterne på nogle stier slet og ret ikke lyser godt nok op, og der er tilfælde, hvor der er så store afstande mellem gadelygterne, at der er "sorte huller" på stierne, og det kan skabe usikre situationer.

- Vi vælger derfor at skifte armaturer og sætte flere gadelys op på nogle stier, og derudover har vi et særligt fokus på at få mere lys i udvalgte tunneller. I nogle af vores lange tunneller vælger vi at oplyse hele døgnet, simpelthen fordi de også om dagen kan være ret mørke at cykle og gå igennem, siger Joan Hansen.

Til november får tunnellerne under Dronningens Boulevard/Messevejen og tunnellerne under Holstebrovej i Tjørring nyt belysning.

Der vil udelukkende blive brugt LED-lys, som udsender et hvidt lys, der oplyser bedre end det gule lys, vi ser fra mange ældre gadelys. LED-lys er desuden både billigere i drift og holder længere end traditionelle glødepærer.

Mere lys på fodgængerfelter

Som et sidste led i arbejdet med at sikre bedre belysning for de bløde trafikanter, bliver der løbende forbedret lys ved de fritliggende fodgængerovergange og overgange, som benyttes af cyklister. 

Her har kommunen taget et nyt koncept i brug, hvor vejen bliver markeret med et fokuseret hvidt lys, samtidig med at armaturet i toppen vil lyse blåt for at vise, at der her er en overgang.

Konceptet er allerede i brug på Kollundvej og Koustrup Allé i Lind, og indenfor de næste par måneder kommer også et anlæg på Studsgårdvej i Snejbjerg, Knuthenborgvej i Tjørring og Langgade i Sørvad.

 

Fakta - belysning er på vej på disse stier: 

2018

Disse stier forventes at få belysning inden udgangen af 2018

 • Alhedestien mellem Viborgvej og H.C Ørstedsvej (færdig først i november)
 • Stierne langs Ringkøbingvej mellem Herning og Snejbjerg (færdig først i november)
 • Engbjerg Skolesti (stykket op forbi vestsiden af Toftbjerg)
 • Stien fra Knuthenborgvej ud mod Fuglsang Sø og syd på til Vesteragervej 
 • Sti på østsiden af Nygårdparken som går fra Klokkekildevej mod syd til Tolstedvej
 • Alhedestien i Ilskov. (Her sættes der lys hvor stien krydser Skåphusvej, Ildsgårdvej og Ikastvej)

2019

Disse stier forventes at få belysning inden udgangen af 2019.

 • Stien mellem Ålholmvej og Tranekærvej
 • Stien syd for Tranekærvej
 • Vesterholmvej mellem Holing og Holstebrovej
 • Herning-Gødstrup-Skibbild stien. (Lyset etableret inde fra Gl. Ringkøbingvej og følger den nye supercykelsti ud til det nye sygehus og videre til Skibbild)
 • Løvbakkevej mellem Tjørring og Gullestrup. (Der sættes lys på den gamle vej som fra slut 2019 bliver fremtidig skolesti)
 • Ny Løvbakkevej. (Her sættes der lys på vejen mellem Gullestrupvej og Gilmosevej)
 • Samtidig suppleres den eksisterende belysning med flere anlæg

2020

Den foreløbige liste over stier, der forventes at få belysning inden udgangen af 2020.

 • Gjellerup Lundstien, fra Gjellerup til Engholm Søpark.

Kontaktinfo

Joan Hansen
Formand for Teknik- og Miljøudvalget
Tlf.: 40570500
Mobil: 40570500
Send e-mail til byrjh@herning.dk

Martin Lystbech Nørgaard Frandsen
Projektleder
Tlf.: 96288325
Mobil: 96288325
Send e-mail til vtbmf@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.