Tilbage

Udbud af areal til regnvandsbassin

Udbud af areal til regnvandsbassin, beliggende Nørregade 46 A, 7480 Vildbjerg.
07. november 2018

Herning Kommune udbyder en del af matr. nr. 4 b Pugdal Gdr, Vildbjerg, stor ca. 13.000 m2, beliggende ved Nørregade 46 A, 7480 Vildbjerg.

Arealet er udbudt med en mindstepris på 17 kr. pr. m2.

Arealerne er i brug som dyrket landbrugsareal.

Køber overtager ejendommen, som den er og forefindes med de på grunden værende træer og beplantninger. Det bemærkes, at der på arealet forefindes vejareal. Arealet er beliggende i landzone.

Arealet er udbudt på vilkår om anvendelse til regnvandsbassin.

Udbudsmaterialet fåes ved henvendelse til Grundsalgskontoret, Rådhuset, tlf. 96 28 23 23.

Tilbudsskemaet skal være Grundsalgskontoret i hænde senest onsdag, den 21. november 2018, kl. 12.00.

Efter lov om offentligt udbud er kommunen ikke forpligtet til at sælge grunden til den udbudte pris, ligesom kommunen kan forkaste alle indkomne tilbud.

Indkomne tilbud behandles fortroligt, indtil salg har fundet sted.

Læs salgsvilkårene

tom byggegrund

Kontaktinfo

Annette Nielsen
sekretær
Tlf.: 96282323
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.