Tilbage

Nemmere at få hjælp hvis man får det psykisk dårligt

Herning Kommune udvider som et forsøg sit akutteam. Fire sygeplejersker med speciale i mennesker med psykiske lidelser ansættes.
24. oktober 2018

Siden 2014 har et særligt team i Sundhed & Ældre ved Herning Kommune hjulpet borgere med akutte, fysiske problemer, for eksempel efter at være blevet udskrevet fra sygehuset. Som et forsøg udvides akutteamet nu med fire akutsygeplejersker med særlig viden om det psykiatriske område.

Samtidig forbedres Herning Kommunes vagttelefon-ordning inden for social-psykiatrien. Fremover vil borgere, der pludseligt har behov for hjælp på grund af uoverskuelige, psykiske problemer, kunne få hjælp på vagttelefonen døgnet rundt, året rundt. Og det vil ikke, som i dag, være et krav, at borgeren i forvejen er "kendt" i det kommunale system.

- I dag er det ofte sådan, at borgere, der akut får det psykisk dårligt, ringer 112. Det kan betyde, at politi og sygehus bliver involveret, måske på et fejlagtigt grundlag, siger Anne Marie Søe Nørgaard, (V), formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Tingene hænger sammen

Med udvidelsen af akutteamet øges kvaliteten i arbejdet med borgere med psykiske problemer:

- Ved at ansætte fire psykiatri-faglige sygeplejersker løfter vi kvaliteten i akutteamet yderligere. Det skulle meget gerne komme borgere, hjemmesygeplejen, det socialfaglige personale og også de praktiserende læger til gavn, siger udvalgsformanden.

- Samtidig håber vi, at borgerne vil opleve en større sammenhæng i den behandling, vi tilbyder. Det er en kendt sag, at mange personer med en psykisk lidelse ofte også har fysiske problemer. Og fysisk sygdom, der ikke gøres noget ved, kan faktisk forværre de psykiske symptomer hos en psykisk syg. Tingene hænger sammen, og det vil vi bedre kunne tage hånd om i det nye, udvidede akutteam, siger Anne Marie Søe Nørgaard.

Sundhedsstyrelsen har bevilget fire millioner kroner til projektet, som løber frem til udgangen af 2020. Der er tale om et samarbejde mellem Sundhed & Ældre og Handicap & Psykiatri ved Herning Kommune.

Kontaktinfo

Anne Marie Søe Nørgaard
Formand Social- og Sundhedsudvalget
Tlf.: 20377055
Mobil: 20377055
Send e-mail til byras@herning.dk

Søren Liner Christensen
Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse
Tlf.: 96284000
Send e-mail til ssbsc@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.