Tilbage

Personer med demens får frivillige bonusvenner

ÆldreSagen og Herning Kommune samarbejder i et forsøgsprojekt, hvor frivillige bliver bonusvenner for personer med demens, så de pårørende kan få et pusterum.
26. oktober 2018

En forsøgsordning tilbyder nu hjælp til 20 demensramte hjem. De 20 hjem har alle det til fælles, at et af familiemedlemmerne er ramt af moderat eller svær demens og derfor ikke kan være alene hjemme.

Familierne har også det til fælles, at kommunens daghjem ikke matcher den aflastning, familierne har brug for. Enten fordi familierne endnu ikke har behov for et daghjemstilbud, eller fordi behovet for aflastning ligger i et tidsrum, hvor daghjemmet ikke har åbent.

Derfor bliver der trukket store veksler på de pårørende, som hver dag passer deres ægtefæller. 

- Pårørende har udtrykt behov for aflastning udover de muligheder, som kommunens daghjem tilbyder. Der er behov for, at vi også forsøger at løfte opgaven på en anden måde, så vi ikke risikerer, at de pårørende selv ender med at blive syge af arbejdsbyrden, fortæller Elin Mogensen, chef for Sundhedsfremme i Herning Kommune.

Bonusvenner kan være svaret

For at undgå at det kommer så vidt, bliver der nu startet et forsøg, hvor frivillige bonusvenner kommer og aflaster de pårørende en eller flere gange om ugen.

- Demens fylder mere og mere i takt med, at befolkningen lever længere. Derfor er det vigtigt, at vi kigger på, om vi kan gøre tingene anderledes og bedre. Vores forsøg med bonusvenner er netop et projekt, hvor vi forsøger en anderledes tilgang til tingene og på den måde forhåbentligt får matchet et behov, som nogle af de demensramte familier ikke får indfriet i dag, siger Anne Marie Søe Nørgaard, formand for Social og Sundhedsudvalget i Herning Kommune.

En undersøgelse blandt 37 pårørende til hjemmeboende borgere med demens i Herning Kommune gav klare signaler om, at det netop er aflastning, der er behov for.

Her svarede hele 73 % af de pårørende, at de har behov for at blive afløst enten på faste tidspunkter eller efter behov, så de får et pusterum med tid til at købe ind, gå til fritidsaktiviteter eller lignende.

Mens den pårørende er ude, tager bonusvennen over derhjemme. Her yder de ikke pleje, men skal simpelthen bare være sammen med personen med demens.

Bonusvennerne er forinden blevet oplært på et af kommunens daghjem. Her får de værktøjerne til at omgås personer med demens, så de har en forståelse for de reaktioner, der kan komme.

ÆldreSagen bruger sit store netværk

Lige nu er forsøgsprojektet stadig i sin opstartsfase. Daghjemmene planlægger sammen med demenskonsulenten den relevante oplæring, familierne er ved at blive udvalgt, og de frivillige er ved at blive fundet.

ÆldreSagen i Herning spiller en stor rolle i forhold til den sidste del. Organisationens store netværk skal nemlig i spil, så de i alt 20 bonusvenner skal findes.

- Vi leder efter nogle engagerede frivillige, som vil hjælpe disse borgere og deres pårørende i hverdagen. Jeg tror ikke, man skal undervurdere den betydning nogle få timers aflastning om ugen har for sådan en familie, og jeg håber, vi kan få dette projekt til at blive en succes, så vi i fremtiden kan udbrede det, så endnu flere kan få glæde af bonusvennerne, siger Preben Staun, formand for ÆldreSagen i Herning.

Alle interesserede kan komme i betragtning som frivillig. Man behøver ikke være medlem af ÆldreSagen. 

Det er planen, at forsøgsprojektet skal køre i 2019, hvorefter resultaterne vil blive evalueret og politisk behandlet.

Kontaktinfo

Elin Nørskov Mogensen
Chef for sundhedsfremme, træning og hjælpemidler
Tlf.: 96285760
Send e-mail til elin.mogensen@herning.dk

Anne Marie Søe Nørgaard
Formand Social- og Sundhedsudvalget
Tlf.: 20377055
Mobil: 20377055
Send e-mail til byras@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.