Tilbage

Udbud af arealer til erhvervsformål i HI-Park

Udbud af arealer til erhvervsformål i HI-Park samt Herning Transport- og Logistikcenter
31. oktober 2018

Herning kommune udbyder arealer i HI Park samt Herning Transport og Logistikcenter.

Arealerne udgør samlet ca. 394.000 m2, fordelt med henholdsvis 220.000 m2 i etape 1, 36.000 m2 i etape 2 samt 138.000 m2 i etape 4.

Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund må ikke overstige 50%.

Priserne for de enkelte delområder udgør:

Prisoversigt
Arealstørrelse Pris
Areal på ca. 43.700 m2 65 kr. pr. m2 excl. moms
Areal på ca. 195.950 m2 91 kr. pr. m2 excl. moms
Areal på ca. 100.100 m2 101 kr. pr. m2 excl. moms
Areal på ca. 54.600 m2 215 kr. pr. m2 excl. moms

Alle priser er ligeledes excl. tilslutningsbidrag, jævnfør salgsvilkårene.

Ved køb over 10.000 m2 eller mere reduceres grundprisen med 6 kr. pr. m2

Udbudsmaterialet fåes ved henvendelse til Grundsalgskontoret, Rådhuset, tlf. 96 28 23 23.

Salg kan tidligst ske fra torsdag den 11. oktober 2018.

Efter lov om offentligt udbud er kommunen ikke forpligtet til at sælge grunden til den udbudte pris, ligesom kommunen kan forkaste alle indkomne tilbud.

Indkomne tilbud behandles fortroligt, indtil salg har fundet sted.

Læs salgsvilkårene

Håndværker kigger på et kort.