Tilbage

Herning Kommune får hjælp fra Ernst & Young

Fejl i sagsbehandlingen i en børnesag udløser ny indsatsplan.
12. april 2019

Den 29.marts besluttede Herning Kommunes Økonomi- og Erhvervsudvalg, at en række fejl i sagsbehandlingen i en børnesag får personalemæssige konsekvenser, også i ledelsen af den berørte afdeling ved Herning Kommune. Fejlene blev påvist i en ekstern rapport, udarbejdet af revisions- og rådgivningsfirmaet Ernst & Young (EY).

Herning Kommune har nu besluttet at fortsætte samarbejdet med EY, som i den kommende tid skal være med til at sikre kvaliteten i de procedurer, Herning Kommune bruger. Fokus skal særligt være på, at sagsbehandlingen lever op til lovgivningen og på at sikre en god dialog med borgerne.

- Det kom bag på os, at den eksterne ekspertanalyse fra EY påpeger klare fejl og mangler i vores sagsbehandling. Det tager både politikere og kommunens topledelse meget alvorligt, siger Lars Krarup, (V), borgmester i Herning Kommune.

- Enhver sag i Herning Kommune skal selvfølgelig behandles efter lovens bogstav, og det er ekstra vigtigt, når det gælder det sårbare børneområde, hvor man må sige, at vi træffer de mest vidtgående og alvorlige afgørelser. Derfor har vi besluttet at fortsætte samarbejdet med EY.

Vi skal have strammet op

Louise Raunkjær, direktør for Børn & Unge i Herning Kommune, forventer, at samarbejdet med EY vil omfatte både undervisnings-aktiviteter og ledelsestilsyn.

- Jeg vil godt understrege, at det på ingen måde er min oplevelse, at der generelt er fejl i det, vi laver i Center for Børn og Forebyggelse (CBF). For cirka halvandet år siden gennemgik Ankestyrelsen for eksempel 20 af vores børnesager, og den gennemgang gav ikke anledning til bekymring. Men rapporten om den konkrete sag er årsag til, at vi kigger vores procedurer efter i sømmene. Det er en vigtig og stor opgave, som ledelse og medarbejdere nu sammen går i gang med, og derfor er jeg tilfreds med, at vi den kommende tid får ekstra assistance, siger Louise Raunkjær.

Med til at sætte en ny dagsorden er i øvrigt også, at CBF 1. april har fået ny chef, nemlig Grethe Wilmoes. Chefskiftet har intet med den aktuelle sag at gøre.

Kontaktinfo

Lars Krarup
Borgmester
Tlf.: 96282322
Send e-mail til borgmester@herning.dk

Louise Maria Raunkjær
Direktør for Børn og Unge
Tlf.: 96286000
Mobil: 20948586
Send e-mail til louise.raunkjaer@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.