Tilbage

Børn indtager ny-istandsatte lokaler på Holtbjerg

I næste uge indtager de første børn både Valdemarskolen og Herningsholmskolen – Afdeling Holtbjerg
08. august 2019

Herningsholmskolen Afdeling Holtbjerg

Der er liv og glade dage i Holtbjerg Midtpunkt i disse uger.

Det store bygningskompleks, der i forvejen huser blandt andet Aktivitetscenter og den integrerede daginstitution Østbyens Børnehuse bliver fra næste uge også ramme om dagligdagen for eleverne på Herningsholmskolen - Afdeling Holtbjerg og Valdemarskolen (Det nye navn for sammenlægningen af Åmoseskolen og centerklasserne på Sønderager).

Det betyder, at der er indflytning, klargøring og planlægning på programmet for de mange medarbejdere, der netop nu er i gang med at forberede sig på at tage imod de mange børn.

De cirka 215 elever på Valdemarskolen har første skoledag mandag 12.august, mens de 64 elever på Herningsholmskolen - Afdeling Holtbjerg starter tirsdag 13.august.

Her vil formand for Børne- og Familieudvalget, Dorte West, byde børnene, og deres forældre, velkomne til deres nye skole.

Herningsholmskolen - Afdeling Holtbjerg har siden byrådet i efteråret 2018 besluttede at oprette den, været omtalt en del i både lokale og landsdækkende medier. I foråret så elevtallet ud til at blive omkring 50, men siden er tallet steget, så i alt 64 børn har første skoledag på tirsdag. Af de 64 elever er de 63 to-sprogede børn med en lang række forskellige kulturelle baggrunde.

I forbindelse med oprettelsen af Herningsholmskolen - Afdeling Holtbjerg afsatte byrådet ekstra penge til at løfte opgaven på den nye skole.

Dorte West er glad for, at den meget omtalte skole nu åbner, så alle ved selvsyn kan se de gode rammer, som skolens elever får.

- Jeg er slet ikke i tvivl om, at eleverne på Herningsholmskolen - Afdeling Holtbjerg får et skoletilbud af meget høj kvalitet. Jeg ved at medarbejderne glæder sig til at tage imod børnene. Samtidig er der allerede etableret en række partnerskaber, der vil give undervisningen et løft, siger Dorte West.

Med etableringen af Valdemarskolen får Herning Kommune samtidig en ny, stor specialskole.

- Valdemarskolen får nogle virkeligt gode rammer, og jeg ser frem til at følge med i, hvordan den megen viden, der nu bliver samlet ét sted, kommer i spil til glæde og gavn for både børn og medarbejdere, siger Dorte West.

Fakta om Holtbjerg Midtpunkt

Holtbjerg Midtpunkt er det store centrale bygningskompleks midt i bydelen Holtbjerg. Midtpunktet indeholder fra 12. august:

Valdemarskolen: Herning Kommunes specialskole med i alt cirka 215 elever. (Hed tidligere Åmoseskolen og Centerklasserne på Sønderager).

Herningsholmskolen, Afdeling Holtbjerg: Nyoprettet afdeling af Herningsholmskolen, der er skole for elever med bopæl på og omkring Holtbjerg. Ved skolestart 13. august er indskrevet 64 elever i skolen og 30 elever i den tilhørende SFO.

Østbyens Børnehuse, Afdeling Borgen: Integreret institution med 16 vuggestue børn og 48 børnehavebørn.

Aktivitetscenter Holtbjerg: Aktivitetscenter for efterlønnere, pensionister og førtidspensionister med cirka 100 medlemmer.

Skolemuseum med skolestue fra gamle dage.

Fakta om Herningsholmskolen - Afdeling Holtbjerg

Den nye afdeling af Herningsholmskolen på Holtbjerg har i dette skoleår 64 elever fordelt på klassetrinnene 0. - 3. klasse. I de kommende år vil skolen, i takt med at nye årgange begynder, få klasser op til 6.årgang. Overbygningselever vil blive samlet på Herningsholmskolen - Afdeling Sjællandsgade.

I tilknytning til afdelingen er der en SFO, hvor 30 børn er indskrevet.

Byrådet har afsat fire millioner kroner til ekstraordinære faglige og sociale indsatser på skolen.
I skoleåret 2019/2020 vil det blandt andet indebære:
- Samarbejde med Herning Musikskole. 0.-1- årgang 2 timer ugentlig med fokus på musik og sangs betydning for den sproglige udvikling. 2.-3. årgang 2 timer ugentligt med marimba- og anden instrumentundervisning med fokus på øget koncentration, koordinering og samarbejde/trivsel.
- Ekstra ugentlige støttetimer med fokus på øget trivsel og rummelighed. Hjælp til faglige udfordringer.
- Samarbejde med Herning Billedskole.
- Gratis morgenmad og gratis frugtordning.
- Opstart af samarbejde med Valdemarskolen samt gruppen af ældre borgere, tilknyttet Holtbjerg Midtpunkt med fokus på integration.
- Fokus på samarbejde med afdelingen på Sjællandsgade med fokus på integration samt bibeholdelse af opstartede venskaber
- Metoden ALKALÆR som bærende undervisningsmiddel i 1. klasse, hvor klasselæreren er læsevejleder.

Fakta om Valdemarskolen

Valdemarskolen har cirka 215 elever og er Herning Kommunes specialskole. Skolen er en samling af de tidligere Åmoseskolen og Centerklasserne på Sønderager.

Eleverne er fordelt i syv forskellige afdelinger, hvor der i hver afdeling arbejdes ud fra hver enkelt gruppe elevers forudsætninger. Skolen består af:

Afdeling A: Elever med autismespektrumforstyrrelser på tværs af alders- og funktionsniveau.

Afdeling B: Elever med generelle indlæringsvanskeligheder.

Afdeling C: Elever med multiple funktionsnedsættelser.

Afdeling D: Elever med følelsesmæssige og adfærdsmæssige vanskeligheder.

Afdeling Indskoling: For elever med autismespektrumforstyrrelser 0-3. klasse.

Afdeling Mellemtrin: For elever med autismespektrumforstyrrelser 4.-6. klasse.

Afdeling Udskoling: For elever med autismespektrumforstyrrelser 7.-10. klasse.

Kontaktinfo

Dorte West
Formand Børne- og Familieudvalget
Tlf.: 97351233
Mobil: 40259666
Send e-mail til byrdw@herning.dk

Preben Siggaard
Centerchef for Center for Børn og Læring
Tlf.: 20674145
Mobil: 20674145
Send e-mail til cblps@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.