Tilbage

Herning Kommune sætter strøm til skraldet

Fra 1. januar 2021 vil cirka 10.000 husstande i kommunen blive betjent af fire el-skraldebiler.
28. august 2019

Herning Kommune har netop afsluttet et udbud på affalds-området. Udbuddet indeholdt et krav om fire el- eller biogas-skraldebiler.

Byrådet havde sagen på dagsordenen tirsdag aften, og der forventes indgået en aftale med Meldgaard Miljø. Virksomheden kom med det billigste tilbud, og opgaven løses ved hjælp af blandt andet fire el-skraldebiler.

De skal klare affaldet for cirka 10.000 husstande i Herning Midtby, Snejbjerg, Lind og Tjørring.

- Klimaet er rykket højt op på dagsordenen. Vi har netop været afsted på budgetkonference, hvor vi arbejdede koncentreret med FNs Verdensmål. Som lokalpolitikere skal vi forsøge at gøre en forskel alle de steder, hvor det er muligt og giver mening, siger Lars Krarup (V), Herning Kommunes borgmester.

- Aftalen her viser, at vi fra Herning Byråds side mener det alvorligt på klimaområdet. Det ser man også i vores ønske om at opnå udledningsfri bybusdrift, og borgerne kan forvente flere lokale klima-initiativer fremover. Der er slet ingen tvivl om, at klima-dagsordenen er kommet for at blive, siger borgmesteren.

Flere fordele

Joan Hansen, (V), formand for Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune, glæder sig over udsigten til eldrevne renovationsbiler:

- Udskiftningen til fire el-skraldebiler betyder, at vi årligt vil spare ca. 100 ton CO2, samtidig med at udledningen af partikler reduceres. Desuden vil borgerne opleve mindre støj fra skraldebilerne i bybilledet. Skraldebilerne indrettes med to kamre, som kan tømme de nye to-delte affaldsbeholdere, fortæller Joan Hansen, (V), formand for Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune

Det er politisk besluttet, at affaldet i Herning Kommune fra 1. januar 2021 skal sorteres i fire fraktioner og indsamles henholdsvis hver 2. og 4. uge i nye to-delte affaldsbeholdere. Den ene affaldsbeholder er til madaffald og restaffald, mens den anden er til papir/pap og metal/glas/plast. Sorteringen betyder, at en større andel af affaldet kan genanvendes. Dermed reduceres det samlede ressourceforbrug.

Forventningen er, at brugen af el-biler og sorteringen i flere fraktioner gør det lidt dyrere at få tømt affald, hvorfor affaldsgebyret vil stige. Udgiften til renovation i Herning Kommune ligger imidlertid meget lavt og vil efter en stigning ligge på niveau med omkringliggende kommuner

Kontaktinfo

Lars Krarup
Borgmester
Tlf.: 96282322
Send e-mail til borgmester@herning.dk

Joan Hansen
Formand for Teknik- og Miljøudvalget
Tlf.: 40570500
Mobil: 40570500
Send e-mail til byrjh@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.