Tilbage

Kæmpe baby-boom efter vandløbsprojekt

Der er nu rigtig mange små fisk i Karup Å ved Sdr. Resen, efter fiskere, lodsejere og to kommuner har lavet et gydestryg.
27. august 2019

For et år siden var der én lille fisk for hver 14 meter i Karup Å ved Sdr. Resen.

Kigger vi på de samme 14 meter i dag, så finder vi 386 småyngel fra ørreder. 

Det er noget af en forskel, og der er ikke noget at sige til, at lystfiskerne gnider sig i hænderne af fryd, for det er over 10 gange så mange, som hvad der kræves for at leve op til den højeste målsætning for fiskebestande, høj økologisk tilstand.

Mange står bag succesen

Det har krævet masser af hårdt arbejde og ikke mindst samarbejde for at nå hertil.

Gydestryget blev lavet på en strækning, som inden projektet var fyldt med høj sødgræs langs begge brinker, sandbund og stor mangel på lavt vand, hvor ørredyngel kan leve.

Men nu er vandløbet udvidet fra cirka 7 meter til cirka 18 meter, og der blev lagt gydegrus og sten på bunden.

Og så har frivillige manuelt plantet vandplanter og lagt skjulsten til fisk og smådyr, så de små fisk får langt bedre betingelser.

Projektet er blevet til gennem et samarbejde mellem lystfiskere fra Karup Å, lodsejere samt Viborg og Herning Kommuner. Og finansieringen stod det tværkommunale egnsudviklingsprojekt Riverfisher for.

Se Riverfishers film om vandløbsprojektet.

Kontaktinfo

Mathias Utoft Jørgensen
Projektleder
Tlf.: 96288042
Mobil: 24433140
Send e-mail til ngomj@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.