Tilbage

Ny uddannelse i hjernegymnastik

30 af Herning Kommunes medarbejdere fra plejecentre, aktivitetscentre og demensteam bliver nu uddannet i ’Hjerne Smart Training’.
30. januar 2019

Når træningstøjet findes frem, er det typisk med det mål at få pulsen op og komme i bedre form.

Men når 30 af Herning Kommunes medarbejdere i den kommende tid bliver uddannet i 'Hjerne Smart Training', bliver de introduceret til en ny type træning, hvor forbrænding af kalorier kun er en sidegevinst.

Formålet er i stedet at holde hjernen i gang - altså en slags hjernegymnastik.

En DGI-uddannelse med et twist

De 30 medarbejdere kommer fra afdelinger Sundhed og Ældre, hvor de enten arbejder på aktivitetsområdet, på plejecentre eller som demenskonsulenter.

- Ved at uddanne medarbejdere på disse områder, får vi mulighed for at tilbyde denne form for træning til en stor gruppe borgere. Alle har godt af træning, men det særlige ved denne form for træning er, at vi mener den har en særlig gavnlig effekt på de demensramte borgere, forklarer Allis Lunde, Teamleder for træning og aktivitet ved Herning Kommune.

Selve træningen er egentlig ikke er målrettet demensramte borgere. 'Hjerne Smart Training' er en DGI-uddannelse, som alle kan tage.

- For at få uddannelsen til at matche vores behov, har vi valgt at skrue hist og her på uddannelsen. Det har vi gjort, dels fordi vi har manglet nogle aktive tilbud til gruppen af demensramte borgere, og dels fordi vi ved, at hvis vi får stimuleret og trænet hjernen, så forebygger eller udsætter vi også demenssygdommens udvikling. Hjernen er plastisk og kan udvikle sig gennem træning, forklarer Anni Overgaard Frederiksen, demenskonsulent ved Herning Kommune.

Træning der styrker hukommelsen

Med 'Hjerne Smart Training' trænes samspil mellem hjerne, krop og omgivelser. Denne træning stimulerer både hukommelse, koncentration, koordination, balance og opmærksomhed.

Helt konkret går træningen ud på at udfordre og stimulere hjernen ved hjælp af fysiske øvelser.

Samtidig er der fokus på at deltagerne skal have det sjovt, hvilket er en af forudsætningerne for, at hjernen lærer.

Et eksempel på en øvelse kunne være, at hver deltager har to bolde. Når der råbes taxa, er det den gule bold, der skal kastes op i luften. Når ordet bus råbes, er det i stedet den grønne. Og råbes der traktor, skal begge bolde kastes.

Øvelserne kan så udbygges, så sværhedsgraden bliver større eller mindre alt efter behov.

Tilbud til borgerne.

Om tre uger skal de 30 medarbejdere til en eksamen, der består af en teoretisk test og en praktisk prøve.

Herefter har de forhåbentlig alle et undervisningsbevis i hånden, og så er det på sigt målet, at 'Hjerne Smart Training' skal oprettes som tilbud til borgerne blandt andet på kommunens aktivitetscentrene og på plejecentrene.

dekorativt billede

Kontaktinfo

Anni Overgaard Frederiksen
Demenskonsulent/ VISO specialist
Tlf.: 96288494
Mobil: 20687394
Send e-mail til plcaf@herning.dk

Allis Lunde
Leder, Træning og Aktivitet område Øst
Tlf.: 96285454
Mobil: 21341697
Send e-mail til takal@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.