Tilbage

Søg støtte til lokale grønne projekter

Du kan nu søge økonomisk støtte til lokale grønne projekter.
30. januar 2019

Herning Kommune har to puljer, du kan søge.

Pulje til borgersamarbejde

Med denne pulje realiserer Herning Kommune parkpolitikkens mål i samarbejde med borgerne.

For at komme i betragtning til puljen skal du repræsentere en lokal forening, organisation, borger- eller brugergruppe, og I skal selv finansiere 50 % af projektet, for eksempel via egen arbejdskraft.

Puljen kan søges frem til 17. marts 2019. Tilsagn og afslag forventes udsendt i starten af maj 2019.

Læs mere om borgersamarbejdspuljen.

I 2018 støttede kommunen blandt andet:

  • Såning af blomsterengsblanding i Herning.
  • Discgolfbane i Aulum.
  • Ny legeplads i Høgild.

Pulje til allergivenligt bymiljø

Med denne pulje sætter Herning Kommune fokus på at nedbringe gener fra pollen i byerne.

I 2019 er der igen en pulje til udskiftning af allergifremkaldende træer på arealer ejet af boligforeninger, grundejerforeninger, daginstitutioner og skoler. Ordningen kan ikke søges på private arealer.

Puljen kan søges frem til 31. maj 2019, eller så længe der er midler. Ansøgninger bliver behandlet efter først til mølle princippet.

Læs mere om puljen til allergivenligt bymiljø.

Du er altid velkommen til at henvende dig med spørgsmål til Natur og Grønne Områder via park@herning.dk.