Tilbage

Universitet og kommune vil skaffe ny viden med tæt samarbejde

I dag underskrev Herning Kommune og Aarhus Universitet en samarbejdsaftale, der fremover vil sikre kommunen nødvendig viden og arbejdskraft - og universitetet en helt ny forskningsplatform
14. januar 2019

 

Mandag formiddag blev kuglepenne ført til papir, da Herning Kommune og Aarhus Universitet for første gang indgik en formel samarbejdsaftale.

Det var henholdsvis Hernings borgmester Lars Krarup og rektor på AU Brian Bech Nielsen, der skrev under på aftalen, som vil styrke vækst, innovation, samarbejde og uddannelsesmuligheder.

Rammeaftalen løber frem til 2021, hvor den bliver genforhandlet, og indebærer i første omgang at Herning Kommune og Aarhus Universitet nu formaliserer et i forvejen frugtbart partnerskab. Herning er i forvejen hjemsted for AUs Institut for Forretningsudvikling og Teknologi og forskellige ingeniøruddannelser.

Den nye aftale handler blandt andet om afsøgning af muligheder for nye uddannelser, innovation, vækst og ny teknologi samt at styrke det gensidige kendskab og samarbejde.

- I Herning Kommune har vi en god og lang tradition for at skabe virksomhedsnære uddannelser, ikke mindst på AU Herning. Vi håber, at vi, i samarbejde med AU, kan udnytte den ekspertise til i endnu højere grad at sikre områdets virksomheder den helt rigtige arbejdskraft på det rigtige tidspunkt. Vi ved, at kvalificeret arbejdskraft bliver et helt afgørende konkurrenceparameter for de midtvestjyske virksomheder i årene fremover, og samarbejdet her kan være med til at sikre den arbejdskraft. Kort sagt bliver dette samarbejde til både glæde og gavn for såvel Herning Kommune som Aarhus Universitet, siger borgmester Lars Krarup.

Hos Aarhus Universitet ser man også frem til styrke samarbejdet:
- AU Herning gør det rigtig godt med at uddanne business- og ingeniørdimittender, og vi ser frem til at undersøge muligheden for at etablere flere uddannelser til gavn for erhvervslivet i hele Midt- og Vestjylland. Jeg ser også gode perspektiver i, at vi styrker samarbejdet helt konkret mellem de små og mellemstore virksomheder og universitetet i form af praktikophold og case competitions, som AU Herning allerede har en god tradition for, siger rektor Brian Bech Nielsen.

Fakta om aftalen:

Samarbejdsaftalen beskriver de overordnede rammer for samarbejdet mellem kommunen og universitetet.

Aftalen suppleres af et tillæg, som gælder for to år ad gangen og kort beskriver et antal konkrete emner, der vil blive prioriteret de pågældende år på tværs af samarbejdsaftalens temaer.
Samarbejdet ledes af en styregruppe med to til tre personer fra hver organisation.

Kontaktinfo

Lars Krarup
Borgmester
Tlf.: 96282322
Send e-mail til borgmester@herning.dk

Henrik Kjeldsen
Erhvervs- og Borgerservicechef
Tlf.: 96288510
Mobil: 21295343
Send e-mail til henrik.kjeldsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.