Tilbage

Brud på data-sikkerhed

Problem med brud på data-sikkerhed er løst
10. maj 2019

I forbindelse med overgangen til et nyt system, har der ved en fejl hos en leverandør været adgang til oplysninger på nettet om 1700 medarbejdere i Herning Kommune.

Det drejer sig om CPR nummer, stillingsbetegnelse samt til- og fratrædelses dato.

Der har ikke være navne, adresser eller kommune på oplysningerne. Altså er det alene CPR, stilling og til/fratrædelsesdato.

Disse data kan som udgangspunkt ikke bruges alene, da det kræver adgang til systemer, som kun myndigheder har at kunne få yderligere oplysninger.
Alle de berørte er blevet underrettet.

I samme brud var der brudstykker af personoplysninger på borgere, der indeholder helbredsoplysninger og CPR. Disse lå dog ikke i almindeligt læseligt format, men kunne genskabes med viden om hvordan det gøres og et program til det.

Alle berørte borgere er også underrettet.

Kontaktinfo

Søren Liner Christensen
Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse
Tlf.: 96284000
Send e-mail til ssbsc@herning.dk

Poul Venø
IT og Digitaliseringschef
Tlf.: 96282626
Mobil: 30445220
Send e-mail til poul.veno@herning.dk

Carina Roskilde
DPO
Tlf.: 93594558
Mobil: 93594558
Send e-mail til itacr@herningkommune.mail.onmicrosoft.com

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.