Tilbage

Fiskene vender tilbage

Et genopretningsprojekt af Lundbæk ser nu ud til at give gevinst.
22. maj 2019

Det er få måneder siden, Lundbæk blev genoprettet.

Vandløbet, der ligger i toppen af Vegen Å-systemet sydvest for Sørvad, fik i vinters en makeover, så der blandt andet blev sikret fri passage for fiskene i bækken.

I alt 2,9 kilometer fik et servicetjek, og ved samme lejlighed blev der lagt gydegrus ud, så fiskene fik mere optimale forhold. Efterfølgende blev der holdt øje med vandløbet, og nu er der gjort ret så lovende observationer.

Ørreder gyder

Hele 19 steder i det nye gydegrus er der fundet såkaldte gydegravninger, hvor fisk har begravet deres æg.

De fleste steder er der tale om små ørreder, men en håndfuld steder tyder størrelsen af gydegravningerne på, at der er tale om større havørreder.

Med nyt yngel på vej i bækken tegner det til, at der vil etablere sig en god bestand af fisk og smådyr i Lundbæk - hvilket netop var målet med vandløbsprojektet.

Genopretningen af Lundbæk er finansieret af staten og EU.

Lundbæk

Kontaktinfo

Winnie Liza Post
Biolog
Tlf.: 96288084
Mobil: 30667930
Send e-mail til ngowp@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.