Tilbage

Udbud af Irisvej 12, Aulum

13. marts 2019

Herning Kommune udbyder grunden Irisvej 12, Aulum. Grunden udgør 1.017 m2.

Grunden udbydes til en pris på 369.789 kr. incl. kloaktilslutningsbidrag. Der er betalt kloaktilslutningsbidrag for én boligenhed på grunden. Hvis der bygges yderligere boligenheder, skal der betales kloaktilslutningsbidrag til Herning Vand.

Tilslutningsbidrag for el, varme og vand betales ved tilslutning til henholdsvis N1, Aulum Fjernvarme og Aulum Vandværk, efter den til enhver tid gældende takst.

Køber overtager grunden som den er og forefindes.

Grunden er beliggende i et område som er underlagt lokalplan  1.41 - for et område til boligformål ved Irisvej, Aulum. Området kan anvendes til tæt/lav bebyggelse eller åben lav bebyggelse.

Tæt/lav bebyggelse skal opføres efter en bebyggelsesplan, der skal godkendes af Byrådet. Der er i området fastlagt byggelinier.

Udbudsmaterialet fåes ved henvendelse til Grundsalgskontoret, Rådhuset, Tlf. 96 28 23 23.

Tilbudsskemaet skal være Grundsalgskontoret i hænde onsdag, den 17. april 2019, kl. 12.00.

Efter lov om offentligt udbud er kommunen ikke forpligtet til at sælge grunden til den udbudte pris, ligesom kommunen kan forkaste alle indkomne tilbud.

Indkomne tilbud skal behandles fortroligt, indtil salg har fundet sted. Såfremt ejendommen ikke bliver solgt i april 2019 vil ejendommen være tilgængelig for salg i 1 år fra udbudsdato.

Læs salgsvilkårene

Aulum torv

Kontaktinfo

Annette Nielsen
Sekretær
Tlf.: 96282323
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.