Tilbage

Udbud af Hammerum Skole, Herning

Hammerum Skole udbydes til salg.
21. november 2019

Herning Kommune udbyder Hammerum Skole, beliggende Hammerum Hovedgade 1-3, 7400 Herning. Ejendommen udbydes som en projektejendom - uden udarbejdelse af tilstandsrapport og el-tjek.

Ejendommen udbydes uden mindstepris.

Herning Kommune ønsker at få opført et byggeri, der funktionelt, teknisk og arkitektonisk styrker helheden i området. I materialevalg og håndværksmæssig udførelse skal projektet være gedigent og udtrykke arkitektonisk høj kvalitet i nutidigt formsprog. Der stilles særlige krav til den bevaringsværdige bebyggelse.

En del af den smukke ejendom skal bevares og kan fremadrettet anvendes til både erhverv og beboelse. Ejendommens jordtilliggende er meget attraktivt og oplagt til nybyggeri i form af både tæt/lav og tæt/åben bebyggelse.

Ejendommen udbydes i samlet salg eller i 3 delområder hver for sig.

Der lægges vægt på, at de enkelte delområder udvikles som en samlet helhed med fællesarealer centralt i bebyggelsen.

Projektet skal overholde de bestemmelser, som er beskrevet i lokalplan nr. 31.BL1.1.

Ejendommen er sat til salg via ejendomsmægler EDC Niels Kofoed & Ib Schiemer A/S, Herning.

Tilbudsskemaet skal være ejendomsmægleren i hænde senest onsdag, den 5. februar 2020, kl. 12.00.

Salget sker efter Indenrigsministeriets "Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens, henholdsvis regionens faste ejendomme" af 24.06.2011.
Tilbudsgivers opmærksomhed henledes på de særlige vilkår i bekendtgørelsen og vejledningen.

Indkomne tilbud er fortrolige indtil salg har fundet sted.

Der gøres specielt opmærksom på, at Herning Kommune ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene, men forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud og ret til at forkaste alle indkomne tilbud.

Læs salgsvilkårene

Se billeder hos mægleren.

Håndværker kigger på et kort.

Kontaktinfo

Anne Mette Skjærlund Knudsen

Anne Mette Skjærlund Knudsen
Grundsalgskoordinator
Tlf.: 96288517
Mobil: 51354091
Send e-mail til bekak@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.