Tilbage

Midlertidig ophold - info om betaling

Læs her om reglerne for egenbetaling ved midlertidige ophold i Herning Kommune.
16. marts 2020

Sundheds- og Ældreministeriet har udarbejdet en vejledning der præciserer, hvornår kommunerne skal opkræve egenbetaling og hvornår de ikke må.

Jf. vejledningen må kommuner ikke opkræve egenbetaling fra borgere, der har opholdt sig på et midlertidig akutophold efter Sundhedsloven. Når det gælder midlertidige ophold efter serviceloven er kommunerne derimod forpligtet til at opkræve egenbetaling.

Midlertidige akutophold efter sundhedsloven i Herning Kommune finder udelukkende sted på Herning Kommunes Rehabiliteringscenter.

Har du eller en af dine pårørende været på et midlertidigt ophold på Herning Kommunes Rehabiliteringscenter i perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018, og mener du at der er tale om uretmæssig egenbetaling, så bedes du henvende dig til Herning Kommune.

Henvendelse skal ske skriftligt til Herning Kommune via sua.sec@herning.dk eller på tlf. 96 28 44 18.

Kontaktinfo

Anne Dorte Jakobsen
Chefsekretær
Sundhed og Ældre
Tlf.: 96284418

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.