Tilbage

Verdensmål, bevægelse og ældre er de store temaer i budgetforlig

28 ud af 31 byrådsmedlemmer i Herning Kommune står bag forlig om budgettet for 2020.
30. september 2019

Kort før middag mandag kunne gruppeformændene for syv partier i byrådet i Herning og et byrådsmedlem uden for parti give hinanden hånden: Et budgetforlig for 2020 er nu på plads. Bag forliget står 28 af byrådets 31 medlemmer.

- Budget-forløbet har været lidt mere kompliceret end normalt, fordi økonomiaftalen mellem KL og regeringen faldt så sent på plads på grund af folketingsvalget, siger Lars Krarup, (V), borgmester i Herning Kommune.

- Men som altid har drøftelserne mellem forligspartierne været konstruktive og præget af gensidig tillid. Jeg er glad for, at et meget bredt flertal bestående af syv partier og et byrådsmedlem uden for parti står bag aftalen - altså otte ud af ni grupperinger i byrådet. Jeg vil gerne takke alle for et rigtig godt forløb, hvor vi i fællesskab har fået lavet en fornuftig, men også på mange måder ambitiøs aftale. Vi har forsøgt at lave et budget, som ikke alene tager fat i en række af de daglige udfordringer, men også giver lokale bud på, hvordan vi kan bidrage til løsningen af både nationale og internationale udfordringer.  

Nyt center for bæredygtighed oprettes

I centrum for forliget er således tre store og centrale temaer: Klimaudfordringerne og FNs verdensmål, vigtigheden af fysisk aktivitet og udviklingen på ældreområdet.

Et af forligets mest iøjnefaldende punkter er oprettelsen af et bæredygtighedscenter i Herning Kommune. Her skal private virksomheder, uddannelsesinstitutioner, organisationer og kommunen samarbejde om at omsætte udviklingen på området til både fremskridt for klimaet og lokale arbejdspladser. Forligspartierne har afsat 20 millioner kroner over de næste fire år til centret.

- Historisk har det på Herning-egnen været sådan, at vi har evnet at tackle store, samfundsmæssige forandringer og brugt dem som afsæt til at skabe fremdrift. I forbindelse med hele klima-dagsordenen og FNs verdensmål er der behov for, at vi trækker på netop de kvaliteter. Derfor vil vi samle alle gode kræfter i det nye bæredygtighedscenter, siger Lars Krarup.

Budgetforliget tager også en række initiativer under overskriften Bevæg Dig For Livet, som er et samarbejde mellem DGI, DIF og Herning Kommune. Samtidig falder en plejeboligplan på plads, som over de næste ti år vil sikre op imod 200 nye plejeboliger i kommunen.

De 28 folkevalgte bag forliget er også enige om at tilføre handicap- og psykiatriområdet 29 millioner kroner over de næste fire år, mens arbejdet med den såkaldte Herning-model på børneforebyggelsesområdet i samme periode løftes med 22,5 millioner kroner.

Du kan læse hele budgetforliget i infoboksen.

Kontaktinfo

Lars Krarup
Borgmester
Tlf.: 96282322
Send e-mail til borgmester@herning.dk

Ole Hansen
Kommunikationschef
Tlf.: 96282642
Mobil: 40223228
Send e-mail til ole.hansen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.