Tilbage

Udbud af L. V. Bircks Vej 13, Herning

Udbud af ejendom i Hammerum
04. maj 2020

Herning Kommune udbyder ejendommen L. V. Bircks Vej 13, Hammerum, 7400 Herning. 

Ejendommen har et grundareal på 2.433 m2 med et bebygget areal på 313 m2.

Det er en forudsætning for afgivelse af tilbud, at der sammen med tilbuddet afleveres en kort beskrivelse af købers plan med ejendommen, og såfremt køber ønsker at nedrive ejendommen, er det endvidere et krav, at en skitse over grundens fremtidige udnyttelse vedlægges tilbuddet. Såfremt beskrivelse og skitse (ved ønske om nedrivning) ikke afleveres vil tilbuddet ikke komme i betragtning. Herning Kommune forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud.

Ejendommen er sat til salg via ejendomsmægler Home Erhverv, Dalgasgade 7B, Herning.

Tilbudsskemaet skal være ejendomsmægleren i hænde senest  mandag, den 25. maj 2020, kl. 12.00.

Salget sker efter Indenrigsministeriets "Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens, henholdsvis regionens faste ejendomme" af 24.06.2011.

Tilbudsgivers opmærksomhed henledes på de særlige vilkår i bekendtgørelsen og vejledningen.

Indkomne tilbud er fortrolige indtil salg har fundet sted.

Der gøres specielt opmærksom på, at Herning Kommune ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene, men forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud og ret til at forkaste alle indkomne tilbud.

Læs salgsvilkårene

Kontaktinfo

Anne Mette Skjærlund Knudsen
Grundsalgskoordinator
Tlf.: 96288517
Mobil: 51354091
Send e-mail til bekak@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.