Tilbage

Gradvis genåbning af Tandplejen

Nye retningslinjer betyder, at tandplejen må lave en gradvis og forsigtig genåbning.
30. juni 2020

Kære børn og forældre

Der er nu kommet nye retningslinjer for tandklinikker.
Det betyder at vi i tandplejen må lave en gradvis og forsigtig genåbning, og langsomt omstille til normal drift.
Genåbningen af tandplejen vil ske i et stille og roligt tempo, der sikrer, at vi kan følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Vi er nu i gang med at prioritere de ventende patienter efter de nye retningslinjer:
Her står der, at vi skal foretage en konkret og individuel tandplejefaglig vurdering af patientens behov for en tandplejeindsats. Det betyder, at vi fortsat skal have fokus på at reducere smitterisiko ved at vurdere patientens tandplejebehov, men vi skal også sikre, at den enkelte patients tandsundhed ikke bliver værre.

Det behandler vi:
De nye retningslinjer betyder i praksis, at tandplejen i den kommende tid må behandle de patienter, der har et behandlingsbehov. Det gælder f.eks. huller i tænderne, tandkødsbetændelse, behandling af tandskader, infektioner, rodbetændelse mm.
Det gælder også igangværende bøjlebehandlinger, hvor udsættelse kan påvirke det endelige behandlingsresultat meget.
Det behandler vi ikke:
Rutinemæssige tandeftersyn af børn og unge med sunde tænder uden huller ("grønne patienter"), og forebyggende tandpleje i grupper (klasseundervisning mm.) bliver udskudt i 3 måneder for at undgå smittespredning.

Hvad betyder det for dit barn:
Vi er i gang med at gennemgå og vurdere alle vores patientjournaler fra marts til juli måned.
Du skal ikke foretage dig noget.
Hvis dit barn har tandpine eller akut brug for tandlægehjælp, er du selvfølgelig fortsat velkommen til at kontakte os telefonisk alle hverdage mellem kl. 8-15.
Du kan benytte telefonnummeret på den klinik, hvor dit barn normalt går til tandlæge.
Se oversigt over tandklinikker og kontaktoplysninger her: https://herning.boernetandplejen.dk/kontakt-tandklinikker/

Hvor behandler vi?
Fra mandag 4.maj er følgende fire klinikker i Tandplejen åbne i Herning Kommune: Kibæk-klinikken, Lindbjerg-klinikken, Sønderagerklinikken samt vores bøjleafdeling ved Brændgaardskolen.
De fire åbne klinikker har den kapacitet og de rammer, som er nødvendige for at kunne leve op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
Vi vil for at mindske smitterisiko fortsat ikke være på "fuldt blus", hvorfor I må forvente, at nogle aftaler udskydes. Det er fortsat vigtigt, at klinikken kontaktes telefonisk inden evt. fremmøde.

Forholdsregler i forbindelse med behandlinger på vores klinik

Vi har taget disse forholdsregler for at minimere smitterisiko:

  • Tandplejen overholder alle relevante nationale retningslinjer for infektionshygiejne, og der er skærpet fokus på rengøring og korrekt brug af værnemidler.
  • Ved særlige situationer, hvor der er risiko for aerosoldannelse (f.eks. ved brug af roterende instrumenter eller tilsvarende, hvor der er risiko for sprøjt med partikler), foretages der særlige foranstaltninger ift. at undgå smittespredning. Dette omfatter brug af engangsuniversal-overtrækskittel samt mundbind og beskyttelsesbriller/visir. Ved afsluttet behandling udluftes behandlingsrummet inden næste patient.
  • Blade, aviser og legetøj/ legobord mm. er fjernet fra klinikkens venteværelse.
  • Antallet af siddepladser i venteværelset er reduceret for at øge afstand, og personale vil også bede patienterne om at sidde med en afstand på min. 1 m fra hinanden, eller evt. vente udenfor i gangen, hvor der er sat ekstra stole op.
  • Der er stillet håndsprit på bordet i venteværelse, som patienterne skal benytte ved ankomst og ved afgang fra klinikken.
  • Alle bordplader, Unit, tandlægestole, og andre arbejdsflader i klinikrummet vaskes grundig med sæbevand og afsprittes efter hver patientbehandling.
  • Håndtag, skranke og bord i venteværelse vil blive løbende afsprittet i løbet af arbejdsdagen.
  • Tandplejen modtager ikke patienter med symptomer for COVID-19 (feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed og åndenød). Ligeledes vil personale have særlig opmærksomhed på egne symptomer på COVID-19

For COVID-19 positive patienter eller patienter med COVID-19 symptomer
Hvis der i den telefoniske kontakt konstateres, at dit barn har COVID-19 symptomer eller er COVID-19 smittet, skal tidspunktet for behandling som udgangspunkt udskydes, indtil barnet er smittefri, og behandlingen derfor kan gennemføres uden smitterisiko.
Dette gøres via telefonkonsultation samt brug af relevant smertestillende og antibiotika.
Når barnet har været symptomfri i 48 timer, betragtes barnet som smittefri og behandlingen kan gennemføres på klinikken.
Såfremt barnet trods primær indsats, alligevel har akutte problemer, der nødvendiggør akut behandling, henvises barnet til COVID-test og evt. behandling i sygehus regi.

Hvis du har spørgsmål omkring ovenstående, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os.

Vi glæder os til, at vi kan genåbne alle vores klinikker i Herning Kommune den 10. august 2020 efter COVID-19 lukke-perioden.

Med venlig hilsen

Shahram Khorami
Overtandlæge
Herning Kommunale Tandpleje