Tilbage

Forholdsregler i forbindelse med tandbehandlinger under COVID-19

Tandplejen overholder alle relevante nationale retningslinjer for infektionshygiejne, og der er skærpet fokus på rengøring og korrekt brug af værnemidler.
28. oktober 2020
  • Ved særlige situationer, hvor der er risiko for aerosoldannelse (f.eks. ved brug af roterende instrumenter eller tilsvarende, hvor der er risiko for sprøjt med partikler), foretages der sær-lige foranstaltninger ift. at undgå smittespredning. Dette omfatter brug af engangsuniversalovertrækskittel samt mundbind og beskyttelsesbril-ler/visir. Ved afsluttet behandling udluftes behandlingsrummet inden næste patient.
  • Blade, aviser og legetøj/legobord mm. er fjernet fra klinikkens venteværelse.
  • Antallet af siddepladser i venteværelset er reduceret for at øge afstand, og personale vil også bede patienterne om at sidde med afstand fra hinanden, eller evt. vente udenfor i gangen, hvor der er sat ekstra stole op.
  • Der er stillet håndsprit på bordet i venteværelse, som patienterne skal benytte ved ankomst og ved afgang fra klinikken.
  • Alle bordplader, Unit, tandlægestole, og andre arbejdsflader i klinikrummet vaskes grundig med sæbevand og afsprittes efter hver patientbehandling.
  • Håndtag, skranke og bord i venteværelse vil blive løbende afsprittet i løbet af arbejdsdagen.
  • Tandplejen modtager ikke patienter med symptomer for COVID-19 (feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed og åndenød). Ligeledes vil personale have særlig opmærksomhed på egne symptomer på COVID-19.

Vi håber I alle har forståelse for disse tiltag udstukket af sundhedsmyndighederne for at undgå smittespredning under COVID-19 epidemien.

Hvis du har spørgsmål omkring ovenstående, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte personalet.

Med venlig hilsen
Herning Kommunale Tandpleje

Kontaktinfo

Ledelse og administration
Tlf.: 96287120
Send e-mail

Find nummeret på din klinik

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail