Tilbage

80 borgere deltager i forskningsprojekt

Herning Kommune indgår i et stort forskningsprojekt, der har til formål at skabe en bedre hverdag for borgere, der lever med kroniske sygdomme.
24. august 2020

Selv simple hverdagsopgaver, som at købe ind, lave mad eller gøre rent, kan give store udfordringer, hvis man har en kronisk sygdom.

Netop hverdagsudfordringer er en forudsætning for at deltage i et nyt forskningsprojekt i Herning Kommune.

'En bedre hverdag', som programmet hedder, er udviklet af en gruppe ergoterapeuter fra Parker Instituttet, som er Bispebjerg og Frederiksberg Hospitals reumatologiske forskningsenhed.

Programmet skal nu afprøves og testes i Herning Kommune. Fokus i programmet er at finde individuelle løsninger i borgernes eget hjem, som kan lette hverdagen for den enkelte. 

- Vi kommer med en værktøjskasse og en række tips og trick, så man undgår at ende på sofaen, forklarer Ergoterapeut og seniorforsker Eva Wæhrens fra Parker Instituttet og fortsætter.

- Vi vil gerne lære borgere at kompensere for deres kroniske sygdom - vi kan ikke fjerne selve sygdommen og de tilhørende symptomer, men vi kan lære dem at leve bedst muligt med dem, siger Eva Wæhrens og pointerer, at der er brug for forskning inden for området.

Følelsen af selvstændighed

I Herning Kommune er det ergoterapeut og ph.d.- studerende Vita Hagelskjær fra Parker Instituttet, der styrer projektet, mens kontakten til borgerne foregår gennem kommunens ergoterapeuter i Træning og Aktivitet, i tæt samarbejde med kommunens visitationsenhed.

- For mange mennesker er det utilfredsstillende ikke at kunne udføre almindelige hverdagsopgaver, det begrænser følelsen af selvstændighed og frihed, siger Vita Hagelskjær.

En del af noget større

Projektet i Herning Kommune er en del af et større forskningsprojekt, og hvis det viser sig, at programmet virker, vil det på længere sigt kunne udbredes til andre danske kommuner.

Den Kommunale Kvalitetsudviklingspulje, Syddansk Universitet, VIA University College og Ergoterapeutforeningen, har samlet støttet projektet med 2.2 mio. kr. Resultaterne forventes offentliggjort i september 2021.

Herning Kommune har en række tilbud til borgere, der lever med kroniske sygdomme. Hvis du oplever udfordringer i din hverdag som følge af dette, kan du finde oplysninger på www.herning.dk. Ønsker du yderlige oplysninger om projekt 'En bedre hverdag', kan du kontakte Allis Lunde.

Projektets logo.

På engelsk hedder projektet ’A Better everyday LifE’. Derfor bruges bogstaverne ABLE i projektets logo.

Kontaktinfo

Allis Lunde
Leder, Træning og Aktivitet område Øst
Tlf.: 96285454
Mobil: 21341697
Send e-mail til takal@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.