Tilbage

Udbud af areal, beliggende Gl. Vejlevej og Trehuse, Lind, Herning

Udbud af mindre areal ved Gl. Vejlevej og Trehuse, Lind.
07. august 2020

Herning Kommune udbyder et areal på ca. 1.150 m2. Arealet er beliggende ved Gl. Vejlevej og Trehuse, Lind. Arealet er et grønt område og køber overtager arealet som det er og forefindes.

Arealet er beliggende i området, som er underlagt kommuneplanramme 61.B7 og lokalplan 61.B7.2. Området er udlagt til beplantningsbælte og støjafskærmning i form af støjvold, støjmur eller lignende. Arealet må herudover ikke bebygges.

Køber er ansvarlig for at anvende arealet i tråd med lokalplanens bestemmelser.

Arealet har tidligere været anvendt til offentligt grønt område.

Udbudsmaterialet fåes ved henvendelse til Grundsalgskontoret, Rådhuset, tlf. 96 28 23 23.

Tilbudsskemaet skal være Grundsalgskontoret i hænde senest mandag den 24. august 2020, kl. 9.00.

Efter lov om offentligt udbud er kommunen ikke forpligtet til at sælge grunden til den udbudte pris, ligesom kommunen kan forkaste alle indkomne tilbud.

Indkomne tilbud behandles fortroligt, indtil salg har fundet sted.

Læs salgsvilkårene

tom byggegrund

Kontaktinfo

Anne Mette og Annette Kontaktboks

Anne Mette Skjærlund Knudsen
Grundsalgskoordinator
Tlf.: 96288517
Mobil: 51354091
Send e-mail til bekak@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.