Tilbage

Udbud af areal, beliggende Vesterholmvej, Herning

Udbud af areal til halbyggeri tæt ved Sportscenter Herning.
18. december 2020

Herning Kommune udbyder at areal på ca. 6.750 m2, beliggende ved Vesterholmvej, Herning. Arealet udbydes med en mindstepris på 100 kr. pr. m2 excl. moms.

Det udbudte areal er delvist ejet af Herning Kommune og delvist ejet af MCH A/S. Herning Kommune ejer del af mat.nr. 1f Holing, Herning Jorder (cirka 3.700 m²), og MCH A/S ejer del af matr.nr. 1b Holing, Herning Jorder (cirka 3.050 m²).

Arealet er omfattet af lokalplan 13.OF26.1 for Sportscenter Herning ved Holingknuden i Herning.

Herning Kommune ønsker, at der opføres et halbyggeri som placeres i forlængelse af Sportscenter Herning. Tilbudsgiver skal i tilbuddet redegøre for, hvordan der kan etableres et samarbejde med Sportscenter Herning.

Byggeriets arkitektur skal understrege samspillet mellem det omkringliggende landskab og det øvrige byggeri i området. Byggeriet skal i materialevalg og håndværksmæssig udførelse fremstå gedigent og udtrykke arkitektonisk høj kvalitet i nutidigt formsprog. Det arkitektoniske udtryk skal signalere åbenhed, tilgængelighed og funktionalitet.

Det er en forudsætning for afgivelse af tilbud, at der sammen med tilbuddet afleveres et projekt, jævnfør udbudsvilkårene. Herning Kommune vægter med pris 40% og projekt med 60%

Såfremt beskrivelse og skitse ikke afleveres vil tilbuddet ikke komme i betragtning. Herning Kommune forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud.

Tilbudsskemaet samt projektbeskrivelse skal være Sekretariatet, Herning Rådhus, lokale A1.36 i hænde senest fredag, den 15. januar 2021, kl. 12.00.

Salget sker efter Indenrigsministeriets "Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens, henholdsvis regionens faste ejendomme" af 24.06.2011.

Tilbudsgivers opmærksomhed henledes på de særlige vilkår i bekendtgørelsen og vejledningen.

Indkomne tilbud er fortrolige indtil salg har fundet sted.

Der gøres specielt opmærksom på, at Herning Kommune ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene, men forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud og ret til at forkaste alle indkomne tilbud.

Læs salgsvilkårene

Dekorativt foto

Kontaktinfo

Anne Mette og Annette Kontaktboks

Anne Mette Skjærlund Knudsen
Grundsalgskoordinator
Tlf.: 96288517
Mobil: 51354091
Send e-mail til bekak@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.